Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

MATA132 Todistamisen perusteet

tekijä: admin Viimeisin muutos sunnuntai 17. joulukuuta 2023, 01.36

Kurssi alkaa ja päättyy

01.06.2020 - 31.08.2020.

Kurssin sisältö

Matemaattisen päättelyn ja logiikan alkeita, suora ja epäsuora päättely, negaation muodostaminen, induktiotodistus. Joukko-oppia. Mahtavuudesta ja funktioista.

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija
  • on perehtynyt logiikan alkeisiin ja tutustunut todistusperiaatteisiin
  • tietää mitä todistaminen tarkoittaa matematiikassa
  • osaa soveltaa suoraa ja epäsuoraa päättelyä todistustehtäviin
  • osaa muodostaa negaatioita matemaattisista väitelauseista
  • hallitsee induktiotodistuksen
  • osaa lukea, esittää ja arvioida todistuksia
  • tuntee joukko-oppiin ja funktioihin liittyvät peruskäsitteet, ja on tutustunut mahtavuuden käsitteeseen
  • on motivoitunut jatkamaan matematiikan opintojaan.

Kurssia suositellaan kurssit Calculus 1-3 suorittaneille opiskelijoille ennen kurssien Johdatus matemaattiseen analyysiin 1-4 suorittamista.