Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Julkiset kurssikansiot

tekijä: Rikupekka Oksanen Viimeisin muutos tiistai 25. helmikuuta 2014, 14.45
Näiden kurssien materiaali on näkyvissä myös kirjautumattomille.

Tässä näytetään ne kurssit, joihin kaikilla on katseluoikeus. Uusimmat näkyvät ylimmäisenä.Voit lajitella nimen mukaan klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Voit käyttää myös hakua - hae kurssin nimellä tai kurssikoodilla.


Otsikko Kuvaus Luontipäivä
Kurssikansio ERIA276 Proseminaari ja kandidaatin tutkielma (09.11.2016 - 10.05.2017) tiistai 01. marraskuuta 2016, 13.30
Kurssikansio LPSS021 Current Issues in Sport and Exercise Psychology (12.09.2016 - 31.05.2017) tiistai 04. lokakuuta 2016, 14.33
Kurssikansio MATY010 Matematiikan propedeuttinen kurssi (13.09.2016 - 30.11.2016) tiistai 09. elokuuta 2016, 15.06
Kurssikansio FYSZ488 Graduseminaari - gradu pakettiin (03.05.2016 - 08.12.2016) tiistai 24. toukokuuta 2016, 10.51
Kurssikansio LATP002 Latina 2 (12.01.2016 - 25.02.2016) tiistai 16. helmikuuta 2016, 08.05
Kurssikansio LATS019 Kirjahistoria - KERTAUSKUULUSTELU/KIRJATENTTI (19.01.2015 - 17.03.2015) tiistai 20. tammikuuta 2015, 15.50
Kurssikansio ANTP034 Antiikin perinne 2 (19.01.2015 - 17.03.2015) tiistai 20. tammikuuta 2015, 15.41
Kurssikansio ANTP033 Antiikin perinne (19.01.2015 - 17.03.2015) tiistai 20. tammikuuta 2015, 14.16
Kurssikansio WETS905 Tutkielmaan liittyvä kirjallisuuskatsaus ja tutkimussuunnitelma / Literature Review and Plan for Master's Thesis (01.09.2014 - 31.07.2015) maanantai 19. tammikuuta 2015, 13.14
Kurssikansio ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen (18.09.2014 - 24.04.2015) tiistai 23. syyskuuta 2014, 12.30
Kurssikansio YFIS511: Ethics and Sentiments perjantai 29. elokuuta 2014, 13.20
Kurssikansio MATY010: Matematiikan propedeuttinen kurssi lauantai 16. elokuuta 2014, 10.28
Kurssikansio CIPA130: Current Issues in Personality and Work Psychology (18.09.2014 - 24.09.2014) keskiviikko 28. toukokuuta 2014, 15.21
Kurssikansio KEMS703: Kemian opettajan seminaari maanantai 27. tammikuuta 2014, 10.03
Kurssikansio KEMS821: Uusiutuvan energian tuotanto (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) tiistai 10. syyskuuta 2013, 10.09
Kurssikansio WETJ108: Journal club Here you find a collection of Journal Club related papers and other material that have been distributed for the participants during the course. torstai 22. elokuuta 2013, 14.57
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneelle opintojaksolle KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä.  maanantai 17. kesäkuuta 2013, 09.44
Kurssikansio VALA115: Poliittisen analyysin menetelmät I Tutustuminen politiikan tutkimuksen erilaisiin analyysimenetelmiin. perjantai 14. kesäkuuta 2013, 09.36
Kurssikansio FYSP120: M8: Fysiikan numeeriset menetelmät Laskennallinen fysiikka, numeriikan peruskäsitteet ja fyysikon tarvitsemia numeerisia menetelmiä. Datan analysointi ja graafinen esittäminen, numeerinen derivointi ja integrointi, yhtälöiden ja yhtälöryhmien ratkaiseminen, differentiaaliyhtälöiden ratkaiseminen, käyrien sovittaminen, optimointi ja tietokonesimulaatiot. Kurssin ohjelmointikielenä on Matlab. keskiviikko 03. huhtikuuta 2013, 08.52
Kurssikansio KLSS901: Eurooppalaisen kulttuurin juuret (Kurssin oletuskuvaus on sen sisältökuvaus Korpissa, mutta sitä ei oltu asetettu tälle kurssille. Voit kirjoittaa tähän haluamasi kuvauksen.) tiistai 12. maaliskuuta 2013, 14.56
Kurssikansio MATS101: Opettajalinjan erikoiskurssi  Valittujen lukiomatematiikan aihepiirien matemaattinen käsittely; kevään 2013 kurssilla aiheena ovat (ainakin) analyyttinen geometria ja numeeriset menetelmät. Vain aineenopettajalinjan syventäviin opintoihin. tiistai 15. tammikuuta 2013, 09.41
Kurssikansio YFIA200: Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät a) Kvalitatiivisten menetelmien luento Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA b) Kvantitatiivisten menetelmien luento Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista. maanantai 29. lokakuuta 2012, 11.51
Kurssikansio ERIS323: Erityispedagogisen tutkielman ohjauskurssi Opiskelija laatii ohjauksen tukemana tutkimussuunnitelman, joka sisältää aiheen valinnan perustelun, teoreettiset jäsennetyt tutkimustehtävät ja riittävän kirjallisuuskatsauksen. Hyväksytyn tutkimussuunnitelman perusteella opiskelija kerää tutkimusaineiston ja aloittaa sen analysoinnin ohjaajan tukemana. Tutkielmien aiheet kytketään laitoksen tutkimushankkeisiin ja -alueisiin. maanantai 29. lokakuuta 2012, 09.11
Kurssikansio SOSA115: Sosiologian historia Perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa. keskiviikko 12. syyskuuta 2012, 10.38
Kurssikansio MATY010: Matematiikan propedeuttinen kurssi Yhtälö- ja epäyhtälöryhmät, reaalifunktiot, yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa, analyyttistä geometriaa. maanantai 27. elokuuta 2012, 14.52
Kurssikansio ERIS360: Portfolio Opintojakso on jatkoa kandidaatin tutkintoon sisältyneiden opintojen HOPS-opinnoille. Opintojen aikana laaditaan omaa ammatillista kehittymistä ja kasvua kuvaava portfolio. Portfoliotyöskentelyssä tarkastellaan, jäsennetään ja kehitetään omaa pedagogista ajattelua ja opetusfilosofiaa sekä rakennetaan ja kuvataan omaa persoonallista ja ammatillista opettajaidentiteettiä.  tiistai 21. elokuuta 2012, 12.58
Kurssikansio MATA113: Analyysi 3 Lukusarjat, suppenemistestejä, funktiojonot ja –sarjat, potenssisarjat ja Taylor-kehitelmät tiistai 08. toukokuuta 2012, 10.45
Kurssikansio EKTA100: Elämänkatsomustieto kouluissa opetettavana aineena Elämänkatsomustieto-oppiaineen historia Elämänkatsomustiedon lainsäädännöllinen perusta Opetussuunnitelmasisällöt Oppiaineen peruskäsitteet ja arviointiperusteet Elämänkatsomustieto pedagogisena toimintana tiistai 13. maaliskuuta 2012, 21.44
Kurssikansio YFIA300: Poliittinen filosofia Tutustuminen moderniin poliittiseen filosofiaan ja politiikan teoriaan. Luentojen alustava sisällys: 1. Johdanto. Näkökulmia yhteiskuntafilosofiaan ja politiikan teoriaan (AL+MO) 25.1 2.       Kant vs Hegel & Marx: normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria vs emansipaation yhteiskunnalliset ehdot (AL). 26.1 3.       Nietzsche ja genealoginen lähestymistapa (MO) 1.2 4.       Rawls, Habermas ja normatiivinen oikeudenmukaisuusteoria. Liberalismi. (AL) 2.2. 5.       Schmitt (MO) 8.2. 6.       Kommunitarismi, feminismi ja individualismin sosiaaliset ja historialliset ehdot. (AL) 9.2 7.       Arendt (MO) 15.2. 8.       Kriittinen teoria ja tunnustussuhteet: Axel Honneth ja Nancy Fraser (AL) 16.2. 9.       Foucault (MO) 22.2. 10.     Marx-inspiroitunut kapitalismikritiikki tänään (Olli-Pekka Moisio) 23.2. 11.     Agamben (MO) 24.2. 12.     Yhteenveto ja jatkokysymyksiä (AL+MO) 25.2.   keskiviikko 25. tammikuuta 2012, 13.56
Kurssikansio YFIA200: Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät a) Kvalitatiivisten menetelmien luento Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvalitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä ja valmiista aineistoista, analyysitavoista ja tutkimusprosessin kulusta. Lisäksi jakson aikana käsitellään tutkimuseettisiä kysymyksiä ja tieteellistä kirjoittamista laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijoiden kandidaatin tutkielmien metodista suunnittelua ja toteutusta. JA b) Kvantitatiivisten menetelmien luento Jakson sisältönä on perehtyminen empiirisen, kvantitatiivisen sosiaalitutkimuksen perusteisiin. Jakso antaa perustiedot tärkeimmistä sosiaalitieteiden kvantitatiivisen aineiston hankintamenetelmistä, tutkimusprosessista ja analyysitavoista. maanantai 07. marraskuuta 2011, 09.16