Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki

Tietopankki Jyväskylän yliopiston luovan kirjoittamisen perus- aine- ja syventävien opintojen tarpeita varten
Tietopankin aineistosta
Kirjoittamisen pro graduja
Jyväskylän yliopiston kirjastosta pdf-muodossa kopioitavat kirjoittamisen tutkimuksen pro gradut (https://kirjasto.jyu.fi/ opinnäytteet ja väitöskirjat Humanistinen tiedekunta Kirjoittaminen /kaikki tai vuosiluvun mukaan
Tutkimuksen suuntia
Kirjoittamisen prosessi, retoriikka, poetiikka, kirjoittamisen lajit, omaelämäkerrallisuus, kääntäminen, adaptaatio, kirjoittamisterapia, kirjoittamisen pedagogia, verkkokirjoittaminen.
Tekijyyden käsite ja historia
Authorship, kirjailijuus, toimittaminen, monitekijyys.
Kirjoittamisen lajit
Nykykirjallisuuden tekstilajit, kääntäminen, verkko- ja mediatekstit.
Kirjoittamisen prosessi
Kirjoittamisen prosessit proosassa, lyriikassa, draamassa. Vapaa assosiointi, rakenteen luominen, tekstien editointi ja julkaiseminen.
Kirjoittamisen pedagogia
Kirjoittamisen ohjaus, kirjoittaminen koulussa, työpajat, kirjoittaminen yhteistyössä, ateljeekritiikki ja editointi.
Kirjoittamisterapia
Verkkokirjoittaminen
http://www.nettielamaa.fi/Nettielamaa.html
Retoriikka, poetiikka ja kieli