Lainsäädäntö

tekijä: Liisa Hannele Halttunen-Keyriläinen Viimeisin muutos torstai 10. maaliskuuta 2022, 12.58

Jyväskylän yliopiston kirjastossa on käytettävissä lainsäädäntöä ja oikeustieteellistä aineistoa sekä verkossa että painettuna. Aineistoa voi hakea JYKDOKin kautta. Osa on kaikille avointa, osa vain Jyväskylän yliopiston verkossa käytettävää aineistoa.

Painettuna:

Aallon lukusalissa on lukusalikäytössä Suomen asetuskokoelma vuodesta 1860, nimeltään vuodesta 1981 alkaen Suomen säädöskokoelma, sekä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja vuodesta 1940. Kokoelmista puuttuvaa aineistoa voi tilata lukusalikäyttöön vapaakappalekokoelmasta.

Verkossa:

  • Valtion säädöstietopankki FinLex on vapaasti käytettävissä verkossa. FinLex sisältää mm. ajantasaisen lainsäädännön, säädösmuutosten kokoelman, oikeustapausten tietokannan ja hallituksen esityksiä vuodesta 1992 alkaen sekä tiedot normeja antavista viranomaisista, kuten ministeriöistä, ja näiden määräyskokoelmista.
  • Korkeimman hallinto-oikeuden uusimpia päätöksiä ja ratkaisuselosteita on vapaasti verkossa, kuten myös
  • Korkeimman oikeuden kuluvan vuoden ennakkoratkaisuja ja lausuntoja.
  • EUR-Lex -portaalin kautta on saatavana Euroopan unionin lainsäädäntöä sekä mm. Virallinen lehti.
  • EDILEX-lakitietopalvelu sisältää Suomen laajimman lainsäädäntötietokannan, päivittäisen uutispalvelun, juridisia kirjoja, artikkeleita ja lehtiä sekä muuta aineistoa. Osa palveluista on maksullisia, osan käyttö on täysin vapaata.