Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Rooman tasavallan ajalla tarkoitetaan keisariaikaa edeltänyttä aikakautta, jonka varsinkin kahdella viimeisellä vuosisadalla oli suuri merkitys Rooman taiteen kehitykseen.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Rooman tasavallan aika on sijoitettu vuosien 509-27 eaa. välille. Vuosien 509-200 eaa. välistä aikaa kutsutaan varhaisen tasavallan ajaksi. Rooman tasavallan ajan varsinainen kukoistuskausi sijoittuu vuosille 200-27 eaa. jolloin se alueellisen laajentumisensa johdosta päätyi kosketuksiin kreikkalaisen hellenismin kanssa. Hellenismi yhdistyi vanhaan roomalaiseen etruskivaikutteiseen kulttuuriin ja siitä muodostui yhtenäinen Rooman valtakunnan tyyli.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Rooman tasavallan taide pyrki eritoten aineelliseen komeuteen, joka erosi kreikkalaisten illusorisen kuvauksen pyrkimyksestä. Veistosten funktio suuntautui yhä selvemmin koristeellisuuteen.

  1. Aiheet?

Rooman tasavallan veistotaiteen aiheet noudattelivat pitkälti Kreikan klassisen kauden suosittuja aiheita. Muotokuvat olivat myös hyvin suosittuja aiheita. Reliefitaiteessa suosittiin tiettyjä historiallisia aiheita, kuten esim. taistelukuvauksia. Seinämaalauksien aiheina esiintyi mm. maisemia, arkkitehtuuri-illuusioita, ornamentaalisia dekoraatioita, muotokuvia, asetelmia sekä historiallisia ja uskonnollisia teemoja.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Rooman tasavallan aikainen veistotaide perustui pääsääntöisesti kreikkalaisten klassisten veistosten jäljittelyyn. Lisäksi sen piirissä esiintyi realistista muotokuvataidetta sekä historialliseen kuvaukseen keskittynyttä reliefitaidetta. Myös seinämaalausta harrastettiin. Tiedot tästä perustuvat Pompeijista löytyneisiin maalauksiin, joiden perusteella seinämaalaustyylit on jaettu neljään eri ryhmään. Ensimmäinen tyyli (n.100-50 eaa.) käsittää yksinkertaiset arkkitehtuuri-imitaatiot, kuten marmoripintojen kuvaamiseen. Toisen tyylin (n. 50 eaa.-20 jaa.) maalauksissa kuvattiin pylväistä, palkistoista ym. arkkitehtuurielementeistä muodostuvia tilasommitelmia. Joskus näissä oli mukana myös maisemia. Kolmannessa tyylissä (n. 20-50 jaa.) tilavaikutelma laajentui maalattuun puutarhaan ja sieltä avautuviin uusiin arkkitehtuurinäkymiin. Neljännessä tyylissä (n. 50-70 jaa.) on näiden lisäksi teatraalisuutta. Tosin on hyvä tiedostaa, että todellisuudessa tyylivaihtelua on ollut edellä esitettyä enemmän.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Rooman tasavallan ajan taiteessa yhdistyivät etruskeilta omaksutut vaikutteet kreikkalaiseen hellenismiin.

  1. Myöhempi merkitys?

Erityisesti arkkitehtuurin puolella Rooman tasavallan aikaisilla keksinnöillä on ollut suuri vaikutus myöhempään länsimaiseen arkkitehtuuriin.

  1. Arkkitehtuuri?

Rooman tasavallan ajan arkkitehtuurin yksi merkittävimmistä keksinnöistä oli betonin tapaan valettava muurimassa, eli valumuuri. Kyseinen keksintö mahdollisti tila-arkkitehtuurin luomisen kaarineen ja holveineen. Lisäksi valumuurista muodostui kantavaelementti, jonka myötä pylväsjärjestelmät vapautuivat dekoratiivisiin tarkoituksiin. Roomalaista hellenismiä hallitsi epäkanonisuus, jonka myötä kreikkalaisia pylväsjärjestelmiä yhdisteltiin vapaasti. Roomalaiset loivat myös uuden kapiteelityypin, kompositakapiteelin, joka oli korinttilaisen ja joonialaisen kapiteelin yhdistelmä. Tasavallan aikana uusina rakennustyyppeinä syntyivät mm. pyörötemppelit, esim. julkisina kokoustiloina ja kauppahalleina toimineet basilikat sekä amfiteatterit. Myös roomalaisen forumin muodot alkoivat kehittyä tasavallan aikana. Asuntoarkkitehtuuria hallitsivat yhden perheen asuttamat talot, domukset sekä suuret, monikerroksiset vuokratalot, insulat.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Rooman tasavallan aikaisia taiteilijoita ei juuri tunneta nimeltä. Monien heistä on arveltu olleen kreikkalaisia.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Arkkitehtuuri: Vestan temppeli, Rooma (n.50eaa.).

Maalaustaide: Ns. Mysteerihuvilan seinämaalaukset, Pompeiji (n.50 eaa.).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

153 eaa.: Roomalainen kalenteri siirretään alkamaan 1. tammikuuta.

30 eaa.: Egyptistä tulee Rooman provinssi.

Kirjallisuuslista:

Antiikin kulttuurihistoria: toim. Lilius, Lilja, Thesleff, Setälä, Suolahti, Kämäräinen. (1981).