Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Lähipäivä 1 materiaali (3.11)

by admin last modified Nov 02, 2017 07:02 AM
File Office Word 2007 XML document haastattelu diskurssintutkimuksessa — last modified Nov 02, 2017 07:08 AM
File Octet Stream ppt aamupäivä — last modified Nov 03, 2017 08:41 AM
File PDF document Havainnointi työpaja 031117(1) — last modified Nov 03, 2017 08:43 AM
File Office Word 2007 XML document Visuaalinen aineisto kriittisessä diskurssintutkimuksessa — last modified Nov 03, 2017 08:43 AM
File Office Word 2007 XML document Työpaja 1 handout Tiainen — last modified Nov 03, 2017 08:43 AM
File Office Word 2007 XML document Työpaja 2 handout Tiainen — last modified Nov 03, 2017 08:44 AM