ERIP110 Ammatillisen asiantuntijuuden kehittäminen

tekijä: admin Viimeisin muutos keskiviikko 26. marraskuuta 2014, 10.59

Kurssi alkaa ja päättyy

18.09.2014 - 24.04.2015.

Kurssin sisältö

ammattietiikka, ammatillinen kasvu, lainsäädäntö ja ryhmäkohtaiset sisällöt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida erityisopettajan työn keskeisimpiä ammatillis-eettisiä perusteita
  • tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan sekä kehittää ammatillista osaamistaan teoreettiseen ja tutkimustietoon pohjaten arvioida kriittisesti kasvatus- ja oppimisympäristöjen käytäntöjä sekä kehittää niitä yhteistyössä toisten ammattilaisten kanssa

Kirjallisuus

opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali