LPEP301 Liikuntataitojen oppiminen ja taitovalmennus

tekijä: admin Viimeisin muutos perjantai 26. lokakuuta 2018, 08.31

Kurssi alkaa ja päättyy

06.11.2017 - 31.05.2019.

Kurssin sisältö

Perehtyminen taitojen oppimisen ja valmentamisen käsitteisiin,teorioihin ja ilmiöihin 
Taitovalmennuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoitteleminen 
Taitoharjoitteluympäristöjen rakentamisen harjoittelu ja erilaisten taitoharjoittelumenetelmien kokeileminen 
Liikuntataitojen analysointimenetelmien kokeileminen Taitojen oppimisen/valmentamisen tieteelliseen artikkeliin perehtyminen ja sen referointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan
· kuvailla peruskäsitteet ja teoriat liikuntataitojen oppimisprosessista
· kuvata taitojen oppimiseen liittyviä psykologisia, fyysisiä ja sosiaalisia taustailmiöitä
· osaavan muodostaa liikuntataitojen oppimista edistäviä harjoitusympäristöjä sekä ohjata taitojen oppimista
· hallitsevan liikuntataitojen ohjelmoinnin osaksi harjoitusohjelmaa
· osaavan analysoida liikuntataitoja
· osaavan etsiä, tulkita, raportoida ja esittää taitojen oppimisen tutkimuksia

Esitiedot

Edeltävät opinnot: LPEP300 Liikuntapedagogiikka ja didaktiikka

Kirjallisuus

Jaakkola T. (2010) Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus (206 s.)

Oppimateriaalit:
Davids ym. (2008) Dynamics of Skill Acquisition. A Constraints-Led Approach. Human Kinetics. Champaign, IL, USA. (220 s.)
Magill 2010. Motor Learning and Control: Concepts and Applications.McGraw-Hill (480 s).
Schmidt & Wrisberg (2014) Motor Learning and Performance (3rd edition). Human Kinetics, Champaign, IL, USA. (400 s.)