ETAA1200 Etnologian ja antropologian teoriat II

tekijä: admin Viimeisin muutos torstai 27. syyskuuta 2018, 15.22

Kurssi alkaa ja päättyy

10.09.2018 - 12.11.2018.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää miten refleksiivinen ja narratiivinen käänne ovat haastaneet etnologisia ja antropologisia tutkimustraditioita ja auttaneet kehittämään uusia näkökulmia
- tuntee käänteiden jälkeiset keskeiset teoreettiset nykykeskustelut
- osaa soveltaa nykyteoreettisia lähestymistapoja erilaisiin tutkimusaiheisiin