Yleisohjeet harjoitustöihin

tekijä: Jussi Tapio Peltonen Viimeisin muutos tiistai 05. lokakuuta 2010, 16.08
Ohjeita harjoitusten sisällöstä, palautettavista töistä ja arvostelusta

Tärkeät päivämäärät

 • 22.10.2010 Harjoitustyön tutkimussuunnitelman viimeinen palautuspäivä
 • 19.11.2010 Harjoitustyön raportin viimeinen palautuspäivä

Omat ohjaajat

 1. ryhmä: Heikki Peltonen (heikki peltonen at jyu fi)
 2. ryhmä: Jussi Peltonen (jussi t peltonen at jyu fi)
 3. ryhmä: Jouni Kallio (jouni kallio at jyu fi)

Harjoitusten sisältö

Harjoitukset koostuvat 10 ohjatusta demokerrasta (20h) sekä itsenäisesti suoritettavista mittauksista, analyyseistä ja raportoinnista (40h).

Ohjattujen demojen sisältö

demo
aihe ohjaaja valmistautuminen
1 Johdatus voiman mittaamiseen
 Peltonen H.
 Ei
2 Johdatus EMG:n mittaamiseen
 Kallio  Ei
3 Johdatus mittausdatan käsittelyyn
 Peltonen J.
 Ei
4 Lapputyö (1/2 ryhmästä)
 Eri ohjaajia
 Kyllä
5 Lapputyö (2/2 ryhmästä)
 Eri ohjaajia
 Kyllä
6 Johdatus liikeanalyysiin (demon 7 yhteydessä)
 Virmavirta  Ei
7 Johdatus liikeanalyysiin (demon 6 yhteydessä)  Virmavirta  Ei
8 Näyttökoe (1/2 ryhmästä)  Eri ohjaajia  Kyllä
9 Näyttökoe (2/2 ryhmästä)  Eri ohjaajia  Kyllä
10 Harjoitustyön esittäminen
 Oma ohjaaja
 Kyllä

Demojen tarkat aikataulut Korpissa

Harjoitusten suorittaminen hyväksytysti

Kurssin läpäisemiseksi on hyväksytysti suoritettava:

 1. Lapputyö (demot 4-5)
 2. Näyttökoe (demot 8-9)
 3. Harjoitustyö (itsenäinen, arvostellaan asteikolla 1-5)

1) Lapputyö (5-6 hengen ryhmät)

Lapputyöhön on olemassa valmiit ohjeet. Mittaukset suoritetaan ohjaajan läsnäollessa ja analysointi tapahtuu tarvittaessa itsenäisesti. Lapputyön rapotti (valmiiseen pohjaan) palautetaan ohjaajalle, joka hyväksyy sen tai pyytää korjaamaan.

2) Näyttökoe (5-6 hengen ryhmät)

Näyttökokeessa ryhmä suorittaa ohjaajan antaman yksinkertaisen mittaustehtävän. Näyttökokeen tarkoitus on varmistaa, että jokainen kurssilainen hallitsee voiman ja EMG:n mittaamisen perustaidot.

3) Harjoitustyö (2-3 hengen ryhmät)

Harjoitustyö on pienimuotoinen tutkimus ryhmän valitsemasta aiheesta, joka toteutetaan pääosin itsenäisesti. Aiheen valinta on jätetty ryhmälle, koska sen toivotaan motivoivan tutkimuksen tekemisessä. Pääpaino työssä on mittausten huolellisella suorittamisella.

Mittauksiin valmistautuminen

Mitattavat muuttujat ovat voima ja EMG. Mittausdata on kerättävä ja analysoitava niin monelta koehenkilöltä kuin ryhmässä on jäseniä. Koehenkilöiden ei tarvitse olla ryhmän jäseniä. Työ tulee suunnitella etukäteen ja tutkimussuunnitelma tulee hyväksyttää ryhmän omalla ohjaajalla.

Raportin kirjoittaminen

Raportin maksimipituus on 600 sanaa. Raportissa ei tarvitse käyttää kirjallisuusviitteitä. Raportissa käytetään kielimuotona passiivia tai kolmatta persoonaa. Raportti koostuu neljästä osiosta, joista pääpaino on menetelmät-osiolla.

 1. Johdanto

 2. Menetelmät (kiinnitä erityistä huomiota tähän)

 3. Tulokset

 4. Johtopäätökset

Raportin palauttaminen

Raportti on hyväksytty kun:
 1. Suunnitelma on hyväksytetty ryhmän ohjaajalla

 2. Menetelmät-osio on kirjoitettu sillä tarkkuudella, että mittaukset on mahdollista toistaa.

 3. Mittaukset on toistettu niin monelle henkilölle, kuin ryhmässä on jäseniä.

 4. Tulokset ovat järkeviä. Jos näin ei ole, on raportissa vähintäänkin ansiokkaasti pohdittu, mistä moinen johtuu.

 5. Työ on palautettu ajoissa.

Harjoitustyön esittäminen

Tiivistelmä tutkimuksesta esitetään kurssin lopuksi koko ryhmälle. Suullista esitystä on tuettava jonkinlaisella grafiikalla (esim. kalvo tai esitysgrafiikka-esitys). Esityksessä on käytettävissä videotykki, piirtoheitin ja liitutaulu.