Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Lukeminen

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos maanantai 08. syyskuuta 2014, 21.06

1. Hahmota ja aikatauluta lukutapasi

Kun tiedät, mitä sinun tulee lukea ja mihin mennessä, kannattaa aloittaa lukemisen suunnittelu. Voit esimerkiksi päättää, että luet tietyn sivumäärän tai käytät siihen tietyn määrän aikaa ennalta määrättyinä päivinä. Tarkka aikataulutus ei ole välttämätöntä, mutta sen laatiminen ja noudattaminen todennäköisesti estää viime hetken paniikin.

Lisäksi voit miettiä, miten luet. Teetkö muistiinpanoja tai alleviivauksia? Luetko kaiken tarkasti vai vain silmäiletkö tekstiä? On tärkeää, että lukutekniikkansa tuntee hyödylliseksi. Jos mitään ei tunnu jäävän päähän, voi olla tarpeen vaihtaa lukemisen tapaa. Muistiinpanojen ja käsitekarttojen tekeminen vie pelkkään lukemiseen nähden enemmän aikaa, mutta toisaalta kertaus helpottuu, eikä kirjaa välttämättä enää tarvitse kertaamiseen.

2. Hahmota kirjan tarkoitus ja sen rakenne

Pohdi, miksi luettavanasi oleva kirja on päätynyt opetussuunnitelmaan. Mitkä kirjan asiat ovat kurssin kannalta olennaisimmat? Jos esimerkiksi kurssi käsittelee keskiajan historiaa ja luettava kirja sen sijaan jatkuu teolliseen vallankumoukseen saakka, ei koko kirjaa ole todennäköisesti tarvetta lukea. Kirjasta kannattaa silmäillä sisällysluettelo, jossa näkyy, mitä asioita kirja käsittelee. Sen pohjalta kannattaa miettiä, mitkä kirjan luvuista liittyvät kurssin kannalta oleellisiin asioihin. 

Kirjasta saa hyvän yleiskuvan myös lukemalla sen johdannon ja päätännön tai loppuluvun. Niissä yleensä kerrotaan, mitä kirjassa käsitellään ja mitkä ovat loppupäätelmät aiheesta. Loppuluku on usein myös kertaus koko kirjan aiheista, joten siitä voi olla hyvä tehdä muistiinpanot ja verrata niitä kirjan muuhun tekstiin. Mieti myös, mitä tiedät aiheesta jo valmiiksi ja käytä tietojasi hyväksesi. Tuttuakin asiaa kertaamalla saattaa löytää uusia näkökulmia tai oppia ymmärtämään asiaa paremmin.

"Kirjatenttien ja luentotenttien odotin olevan ensikertalaiselle stressaavia tilanteita, mutta onneksi näin ei ollut. Tentteihin lukeminen helpottui parin ensimmäisen kerran jälkeen huomattavasti." -Opiskelija

3. Lue

Käytä suunnittelemaasi lukutekniikkaa ja aloita lukeminen. Yliopistossa lukemista on valtavasti, eikä kirjavuoresta ole muuta tapaa päästä yli kuin yksinkertaisesti lukemalla. Pyri löytämään oikea lukutapa, sillä siten oppiminen on kaikkein tehokkainta. Tärkeintä lukemisessa on useimmiten se, että ymmärrät kokonaisuuden, ei se, että opit ulkoa runsaasti nippelitietoa.

4. Kertaa

Kertaaminen on tärkeä osa lukemalla oppimista, ja sen tarkoituksena on parantaa muistamista ja tehostaa oppimista. Pyri kertaamaan lukemaasi mahdollisimman useasti, jotta asiat jäisivät luontevasti mieleen, ja parhaassa tapauksessa syventäisivät jo opittua. 

Voit myös referoida tai tiivistää lukemasi, jolloin joudut työstämään ja poimimaan tärkeimmät asiat tekstistä. Tämä auttaa myös luetun muistamista ja sisäistämistä. Kertaamista voit tehostaa myös laatimalla käsite- tai miellekarttoja.