Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Dialogisia leikkejä chatissa

tekijä: Risto Tapani Niemi-Pynttäri Viimeisin muutos maanantai 19. marraskuuta 2012, 19.12

DIALOGISIA LEIKKEJÄ CHATISSA

1990-luvulta

Dialogiset leikit ovat joissain suhteessa lähellä pelejä, mutta niiden funktio on muuttunut avoimesti sosiaaliseksi. Esimerkiksi nopea ja osuva repliikkiin reagointi on tyypillisesti pelistä varhaisiin chat- keskusteluihin siirtynyt piirre.

Lynn Chernyn (1999) tutkiman 1990-luvun alussa toimineen ElseMOO-ryhmän leikkisä suhtautumistapa online-keskustelujen rutiineihin. Ryhmässä syntyvä oma jargon, flirtti, leikkisät kiertokyselyt ja omaperäiset emotet ovat näitä leikkejä.(Lynn Cherny: Conversation and Community: Chat in a Virtual World, 1999, Jyv yliop kirjasto).

Varhainen 1992 syntynyt sosiaaliseen online kirjoittamiseen roolipelien sijaan sosiaalisuuteen keskittynyt ElseMOO kehitteli runsaasti uusia mahdollisuuksia chat-dialogien alueella. Ryhmä koostui ohjelmoijista ja online- kirjoittajista, ja ryhmässään he loivat jatkuvasti uusia ilmaisuja, koodasivat uusia ohjelmia ja harrastivat leikkisää kirjoittelua.

Sosiaalinen luovuus edellyttää yhteisiä rutiineja, jotka ryhmä tunnistaa ja joihin jokin reagoi nopeasti ja yllättävästi. Lynn Cherny käsittellessään tutkimuksessaan ElseMOO ryhmän chat-kommunikaatiota, ja ryhmän sisäisiä rutiineja tarkastellessaan hän tulee osoittaneeksi eräänlaista dialogista luovuutta. Keskusteluanalyysin näkökulmasta kyse on usein toistuvista, rutiinimaisista ja usein konvetionaalisista, vakiintuneista ilmaisuista. Yllättävää onkin, että juuri rutiinit ja toistoon perustuvat repliikit voivat tässä ryhmässä olla niin luovia ja kekseliäitä. Toisin sanoen luovan interaktiivisuuden taustalla on ryhmän tuntemat säännöllisesti toistuvat kuviot, eli rutiinit.

Dialogiset leikit ovat joissain suhteessa lähellä pelejä, mutta niiden funktio on muuttunut avoimesti sosiaaliseksi. Nopea ja osuva repliikkiin reagointi on tyypillisesti pelistä keskusteluun siirtynyt piirre. Kuvaavaa on, että chat repliikeissa ElseMoo ryhmässä eräs rutiini oli Kill –komento, mutta toisin kuin peleissä, se ei merkinnyt sitä että kuolleen tulisi poistua linjalta, siitä tuli rutiinimainen eriävän mielipiteen esitys. (Cherny 125).

Koska chatissa on mahdollista kirjoittaa samanaikaisesti, niin joskus sattuu että edelliseen viestiin tulee kaksi samanlaista repliikkiä. Se joka ehti ensin kuittaa tilanteen ”wins” repliikillä ja hitaamman on kirjoitettava ”loses”. Tämä käytäntö tunnetaan paitsi ElseMOOssa, myös useissa muissa sosiaalisissa MOO –ryhmissä. Jossakin tapana on ollut että hävinneen tulee poistua linjalta, silloin hän kirjoittaa ”blose” se on muodostettu sanoista ”by” ja ”lose” (Cherny: 99)

Varsin pelin kaltainen on myös repliikkipari bonk/oif. Replikointiin kuuluu se, että kun toinen mätkäyttää leikillisesti toista (bonk) tämän tulee vastata (oif). Tämä on bonkkaus on levinnyt laajalle, ja monilla foorumeilla siitä on tullut ohjelmoitu komento. (Cherny,135)

Eräs keskeinen ja nopeaa reagointia vaativia keinoja on tyhjän viestin lähettäminen (Null-Emote) juuri oikealla hetkellä, niin että vain kirjoittajan tagi näkyy. Tämän keinon repertuaari on yllättävän laaja. Idea on se että tuon tagin tulee sellaisenaan olla osuva repliikki silloin kun edellinen esittää jonkin kysymyksen kuka, mitä, missä, miksi ym. Oma tagi on siis koominen repliikki, joka itseasiassa toimii metaforisesti eli yhdistää kaksi etäistä asiaa yllättävällä tavalla yhteen:

George pssst, ”I think Penfold has something hanging from his nose.”
Shelley

Seuraavassa nimen ja kysymyksen suhde on selvästi metonyminen:

Lynn wonders what she came here for
Shelley

 

Tyhjän viestin lähettämistä käytettiin ElseMOO ryhmässä pääasiassa leikillisesti, vaikka kysymys on usein vakavassa mielessä esitetty, niin kirjoittajan nimi vastauksena muuttaa keskustelun koomiseksi.

 

Kit (to Henry) so what do you operate?

John says ”It was all that rain talk”

Largo hehs.

Largo (to John): You spoiled the most purest of null-emote opportunities for that. I hope you’re satisfied.

 

Ted explains to Woodkey why Seashore sucks

Ray

Pelkän oman tagin lähettäminen repliikkinä on myös itseironinen puheakti; henkilö ilmoittaa itsensä koomiseksi vastaukseksi kysymykseen. Kuten yllä olevassa esimerkikssä, jossa vastaukseksi tulee rannikolla asuvan Rayn nimi. (Cherney 105 –107)

Eräs variaatio nolla-emotesta, jossa henkilö ilmoittaa olevansa samaa mieltä, esittävänsä samana mielipieteen, niin tapaus jossa henkilö ilmaisee tietävänsä mitä joku tuttu henkilö aikoo seuraavaksi sanoa, ElesMOO ryhmässä

Käytettiin ilmaisua ”xythian-Completion”. Nämä muodot eivöt luo kielioilliisa muotoja, vaan koska nimi korvaa repliikin lopppuosan tuolosne on leikillien kehittely jota ei tulekaan ymmrätää järkevänä leikkinä. 108 Henkilä voi parodisesti toistaa esimerkiksi automaattiviestin osan, joka on yleisesti tuttua. Tai, jopa sitaatin Linnunradan käsikirja liftareille… 110

Tämä näkyy myös

Kill
Bonk/oih

 

Rutiinit eli interakton rituaalit

Rutiinit ovat standardeja, usein käytettyjä muotoja puhetilanteissa. Ne ovat hyvin konventionaalisia, jotka ovat tilannekeskeisiä. Pätevä kielenkäyttö sisältää sekä tuttuja että uusia imaisuja, Ne ilmaisevat yhteisöä ja yhteisöllisyyttä.

Ja tässä erityinen huomio kiinnittyy ryhmän keskeisiin rituaaleihin ja vähemmän laajempiin, koko yhteiskuntaa tai ikäryhmää tai yhteisöä koskeviin rituaaleihin. Kohteliaisuudet, aloitukset ja hyvästelyt, tervehdykset.

Luovuus kielessä on kieliopillisten ja sosiaalisten sääntöjen välisessä vuorovaikutuksessa, rutiinit muuttuvat, konventiot kehittyvät,

Leikkisyys konventioiden suhteen on todettu varsin yleiseksi verkkoyhteisöissä.

 

FLIRTTI … ”The guest stand next to Karen”

”The guest flirt with Karen”

”Stand next to” on siis tässä ElseMOO yhteisössä flirtin merkki, ja kiinnostavaa on että se on myös tilaan viittaava metafora. Lynn Cherney s.96,97

Eräs lyhytikäinen jargon oli ElseMOOssa ”Under” ilmaisu.

Sleep sanoo: ”These jokes are going over my hed”

Tom vastaa Sleepille: ”Under” ja sitten välittömästi ”Sleep has disconnected”

Näin tästä ”Under” repliikistä tuli ikään kuin kehoitus toiselle poistua, katkaista yhteys. Cherny, s.97

 

”Dance” –rutiini ElseMOOssa mahdollisti toiminnallisen iloisen tunteen ilmaisemisen luovalla, mutta rutiinimaisella tavalla. Sen juuret ovat laajemmat eräänlaisessa TinyMOO 90-luvun klassikossa ”took-my-last-final-dance-of-joy”

Eräs versio on silloin kun vieras ilmestyy tulee ”the guest dance”

Esimerkkejä

  • Karen does the i-got-to-meet-another-EM-person dance

  • Tom does ”i’ll never go home again” dance

  • Mike does the something really silly and too long to be adjectivated dance

  • Ms does the dance of impending ingestion

  • Ray does the @gag dance

  • Ted does the 2 SPARCs on my desk dance,

  • Tom does a little identity-crisis dance

  • Henry does the hongry hongry hippo dance

  • Ted does the dance of plentiful milk

  • Karne does a hello dance

s.98

Leikillinen syytös jos toinen käyttää toisen ilmaisua YER MOM Cherny,s.99

WITH GUNS

Liittyy legenda, jossa Tom kertoo real world-pelistä, ja hänen piti kuvata sitä, ”it’s like candyland but with guns” 101
Samantapainen on jippiin.metsästäjä forumin supikoira –rutiini..

 

ROLLCALL –kiertokysely …käytetään esimerkiksi ironisesti:

>”Yu dont opress me, you fascist running dog power elitist!

>Pete FASCIST RUNNNG POWER ERLITIST ROOLL CALL

Cherny s.103

Antisosiaaliset komennot, vihamielisiä merkkejä, hymiöiden ja muiden sijaan ElseMOO ryhmässä kehiteltiin koska se koettiin huvittavaksi vaihtoehdoksi pelkästään positiivisille merkeille. Näitä olivat (eye, whuggle halauksen hug-variaatio, poke, shake, peer, kill) – eye warily – vilkaisee vihaisesti Cherny s.119

ElseMOO oli varhainen ryhmä, joka oli luomassa verkkokeskustelun käytäntöjä, ja sikäli he kiinnittivät huomiota ennen kaikkea uutta luovaan kieleen. He olivat ohjemoijoijia joita kiinnosti pelaamisen sijaan ennen kaikkea sosiaalinen vuorovaiktutus. Mutta nämä kiistelyt, iskut eivät ole taisteluja kuten peleissä, sosiaalisessa MOOssa ei ole taisteluja, vaan leikkejä. Yllä olevat ilmaisut ovat kiinteitä, ohjelmoituja ”programmed output preludes the sort of improvisation that is valued in rituals,,,” Cherny 138

ElseMOOn wizardit keskustelivat paljon epäsosiaalisten tai epämiellyttävien merkkien käytöstä, ne kuitenkin olivat kiinteä osa ElseMOOn peliä, sekä osa leikillisyyttä Cherny s. 139-141