Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tiedon visualisointi

tekijä: sakrjuut — Viimeisin muutos maanantai 29. kesäkuuta 2020, 14.06
Graafisen suunnittelun perusteita Adobe Illustrator -ohjelmalla

Aluksi

Visuaalista taittoa tehdessä on tärkeää ymmärtää muutamia perusasioita pelkän ohjelmisto-osaamisen lisäksi. Alla on osioita joihin kannattaa tutustua kurssin alkuvaiheessa. Kaikilla osa-alueilla on oleellinen merkitys hyvän ja tasapainoisen *taiton tekemisessä.

*Taitto= kun tällä sivustolla puhutaan taitosta, sillä tarkoitetaan visuaalista suunnittelun tuotosta.

Lue lisää taitto-sanan merkityksestä graafinen-sivustolta:

https://www.graafinen.com/suunnittelu/yleista/taitto/

 

Tiedoston luominen

Tutustu Jyväskylän Yliopistopainon tekemään aineisto-ohjeeseen. Näin saat peruskäsityksen mitä vaatimuksia ja oletuksia erilaisissa aineistoissa on painoon lähetettäessä. Kun teet itsellesi uudenlaisia töitä, jotka ovat menossa painoon, on hyvä jo työn aloitusvaiheessa selvittää työn kriteerit painotalosta = missä muodossa ja millaisen tiedoston painotalo haluaa.

 

Leikkuuvarat

Kurssilla on tehtäviä, joihin vaaditaan leikkuuvarat (Bleed) ja leikkuumerkit (Crop marks). Leikkuuvaran määritys on kurssilla vaadittaviin tehtäviin 3 mm. Yllä olevassa kuvassa punainen viiva (ulommainen) kuvaa leikkuuvaran rajaa. Musta ääriviiva (sisempi) on varsinaisen dokumentin raja. Yllä olevat havainne kuvat näyttävät, että kun kuva- tai värialueen halutaan menevän dokumentin reunaan asti työssä, johon tarvitaan leikkuuvara, täytyy kuva- tai värialueen ulottua leikkuuvaraan asti. Mikäli väri menee leikkuuvaran yli, se ei vaikuta lopputulokseen.

Mihin leikkuuvaroja sitten oikein tarvitaan? Jos lähetät esimerkiksi käyntikorttisi painoon, se ei tulostu heti käyntikortin kokoisena. Tekemäsi käyntikortti asetellaan isommalle paperiarkille/ paperirullalle ja vasta tulostuksen jälkeen tuote leikataan oikean kokoiseksi. Mikäli käyntikortissa on värialueita, jotka menevät kuvan reunaan asti, varmistetaan leikkuuvaralla ettei tuotteen/työn reunaan jää valkoista raitaa. Leikkuri ei kykene leikkaamaan tuotetta niin tarkasti, että ilman leikkuuvaroja lähetetystä käyntikorttisarjasta kaikki tulisivat virheettöminä ulos.

 

Tiedoston mitat

Hyvä koko määrittyy taiton käyttötarkoituksen mukaan. Millaiseen käyttöön taittotyö on tulossa? Onko kyseessä käyntikortti vai esimerkiksi esite? Nämä samat tekijät määrittävät taiton materiaali- ja tulostusvalintoja. Jokainen valinta joka tiedostoa luodessa tehdään vaikuttaa taittotyön ilmeeseen ja uskottavuuteen. Alla on eriteltyinä muutama taittotyö ja annettu niille esimerkkikokoja.

 

Käyntikortti

Ei ole olemassa yhtä oikeaa käyntikortti kokoa. Käyntikorttia suunnitellessa on hyvä muistaa, mikä sen tehtävä on. Käyntikortti on tapa jättää yhteystietonsa mahdolliselle yhteistyökumppanille, asiakkaalle tai esimerkiksi työnantajalle. Käyntikortti mahtuu usein lompakon korttitaskuun. Yksi yleisimmin käytetty käyntikorttikoko on: 90 mm x 50 mm.

Huom: Käyntikortteihin myös pääsääntöisesti aina tulee laittaa leikkuuvarat ja leikkuumerkit.

 

Paperikoot

havainnekuva

Kansainvälisesti käytössä oleva ISO 216:2007 määrittelee muun muassa paperikokoja muutamassa eri sarjassa. Yllä on kuva A-sarjasta. Pienempi koko on yleensä aina puolet isommasta. Voit lukea enemmän ISO Standardeista heidän omilta verkkosivuiltaan: https://www.iso.org/standard/36631.html ja https://www.iso.org/about-us.html

 

Värioppi:

Värioppi on käsitteenä hyvin laaja. Tässä materiaalissa siihen ei perehdytä syvällisesti, mutta alla on tärkeää perustietoa aiheeseen liittyen.

 

Pantone

Näiden kahden väriavaruuden lisäksi voit halutessasi tutustua Pantone väreihin. Esimerkiksi tulostettaessa pantone väri on aina omana värinään = väri on aina samanlainen. Pantone värien käyttö lisää tuotteen kustannuksia, mutta sitä käytetään erityisesti brändäyksessä: Fazerin Sininen. Pantone-väreillä on myös mahdollista tulostaa erikoisvärejä, esimerkiksi: kulta ja hopea.

 

Värihallinta

Kun valitset värejä ja teet visuaalista taittoa, on hyvä tiedostaa että värit ja niiden sävy saattavat vaihdella eri laitteiden ja valmistustapojen välillä. Värihallinnalla pyritään saamaan värit näyttämään samalle jokaisessa muodossa: digitaalisella näytöllä ja painettuna tuotteena. Värihallintaan voit tutustua itsenäisesti perehtymällä seuraaviin sanoihin: ICC-profiili, ISO-standardi, CMYK, RGB, värihallinta.

Esimerkiksi osoitteesta:

http://www.color.org/index.xalter

 

Visuaalisuus

Erilaisin visuaalisin keinoin voidaan korostaa ja nostaa taiton sisältöä esiin. Niillä kyetään kuitenkin myös hukuttamaan taiton sisältöä. Visuaalisia korostuksen keinoja ovat muun muassa: typografia, sommittelu, tila ja värien käyttö. Alla on eriteltynä mitä näissä osa-alueissa olisi ainakin hyvä pyrkiä pohtimaan taittoa tehdessä

 

Värien käyttö, mitä tulee huomioida?

Värien käytössä on hyvä pohtia kenelle ja millaiselle yleisölle työ tulee nähtäville. Mikäli työ on tulossa kansainväliseen ympäristöön, on hyvä huomioida värien merkitsevän ja luovan erilaisia mielikuvia eri kulttuureissa. Myös valo vaikuttaa värien näkemiseen. Visuaalisessa taitossa yleensä tavoitteena on jonkinlaisen vaikutuksen tekeminen kohdeyleisöön. Värien avulla voidaan luoda mielikuvia ja tunnelmaa.

 

Värien merkityksen lisäksi on värivalinnoissa tärkeää pohtia ainakin seuraavaa kahta kysymystä:

 • Vaikuttavatko valintani sisällön luettavuuteen?

 • Rajaanko valinnoillani tarkoittamatta kohdeyleisöä? (esimerkiksi: värisokeat) Mikäli työhösi on tulossa paljon värejä, on hyvä muistaa että me jokainen myös näemme värit hieman eri tavalla.

Tutustu halutessasi värien merkitykseen eri kulttuureissa alla olevasta osoitteesta:

https://informationisbeautiful.net/visualizations/colours-in-cultures/

 

Resoluutio

Hyvä resoluutio riippuu työn käyttötarkoituksesta. Painetun ja verkkoon tulevan materiaalin resoluutiovaatimukset ovat erilaisia, koska ne ovat tyypiltään erilaisia. Resoluution määrityksessä on hyvä muistaa: mitä isompi resoluutio, sitä raskaampi tiedosto. Alla on muutama perusresoluutio merkittynä ylös

Verkkoresoluutio: 72-97 ppi

Painoresoluutio (vaihtelee kuitenkin tekniikasta riippuen): 300 ppi

 

Sommittelu ja asettelu

Mihin sinun silmäsi katsovat ensimmäisenä kun avaat sanomalehden tai katsot maalausta? Mikä saa sinut pysähtymään ja katsomaan visuaalista taittoa? Näitä asioita on hyvä pohtia kun teet mitä tahansa visuaalista taittotyötä. Jos teet esimerkiksi tutkimusposteria on hyvä miettiä mikä saa ihmiset pysähtymään ja tutkimaan sitä tarkemmin.

 

Tila

Kun kävelet kaupungilla, kiinnitä huomiota eri yrityksien ulkoasuun: Onko yrityksen logon ympärillä paljon vai vähän tyhjää tilaa? Millaisten yritysten logon ympärillä on paljon tyhjää tilaa? Kun näet julisteita tai esitteitä miten lähelle teksti menee paperin reunaa?

Tila on taittoa tehdessä tehokas tapa korostaa työn sisältöä.

 

Ja ennen kaikkea:

Vertaile ja pyydä mielipiteitä. Kun teet visuaalista taittoa, joka on tulossa julkisesti nähtäville kannattaa siitä pyytää mielipidettä myös muilta. Omalle työlleen tulee hyvin nopeasti sokeaksi. Tuore silmäpari huomaa paremmin jos jonkun tekemäsi valinnan voisi toteuttaa hieman toisella tavalla.

 

Ennen työsi laatimista

 • Kokoa aina materiaalit valmiiksi ennen työskentelyn aloittamista: tee aina tekstit valmiiksi, valitse kuvat ja graafit sekä hanki logot ym. tunnukset.

 • Tee myös tarvittavat kuvankäsittelyt ja rajaukset valmiiksi - tosin jotain on mahdollista tehdä myös ohjelmistojen työkaluilla.

Käyntikortin luominen Adobe Illustratorilla


Avaa Adobe Illustrator


Voit luoda uuden tiedoston Adobe Illustrator CC:llä joko valitsemalla Create new Document/ Luo uusi tiedosto tai valitsemalla ohjelman ylävalikosta File -> New/ Tiedosto -> Uusi

Avautuvasta valikosta tehdään työn asetukset. Esimerkki kuvassa on numeroituja laatikkoja, joiden kohtia on avattu tarkemmin alla:

 1. Illustratorissa on kategorioittain sopivia kokovaihtoehtoja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tästä voit valita omaan työhösi sopivimman kohdan ja valita mieleisesi vaihtoehdon. Valmiissa vaihtoehdoissa on esimerkiksi heti: painoon tai verkkoon sopiva resoluutio.

 2. Tiedoston nimen voit määrittää tässä.

 3. Mikäli valmiissa valinnoissa ei ole haluamaasi kokovaihtoehtoa, voit tehdä tähän haluamasi määritykset. (Esimerkiksi käyntikorttiin: Width/Leveys: 90 mm x Height/Korkeus: 50 mm) Kohdasta Artboards voit määrittää kuinka monta sivua työhösi tulee. Jos käyntikortista on tulossa kaksipuolinen, niin määritä tähän kaksi. Kohdasta Orientation voit määrittää tuleeko työsi pisin kulma pysty vai vaaka suuntaan.

 4. Bleed/ Leikkuuvara. Tässä kohdassa voit määrittää tiedostolle leikkuuvarat. 3 mm kaikkiin neljään vaihtoehtoon on hyvä asetus käyntikortille.

 5. Advanced Options. Tässä kohtaa ovat väriin ja resoluutioon liittyvät asetukset. Hyvä resoluutio käyntikortille on 300ppi. CMYK on hyvä Color Mode käyntikortille.


Kun olet tehnyt haluamasi valinnat voit painaa oikean alakulman painiketta: Create/ Luo. Tämän jälkeen tyhjä dokumentti avautuu ohjelmassa.


Luo uusi tiedosto Illustratorilla ja määritä siihen käyntikortille sopivat asetuksetVasen työkalupalkki

Tee dokumenttiin ainakin yksi tekstilaatikko Type Tool:lla ja lisää siihen tekstiä.

Siirrä tekstilaatikkoa Selection Tool:in avulla. Menemällä tekstilaatikon reunaan voit myös halutessasi muuttaa sen kokoa.

Kokeile laittaa dokumenttiin ainakin yksi muoto Rectangle Tool:illa tai jollain muulla muototyökalulla.


Objektien järjestys

Aktivoi objekti jonka haluat siirtää taaemmas jonkun toisen objektin taakse. Paina sen päällä hiiren oikeaa ja valitse Arrange -> Sent to back / Järjestä -> Siirrä taakse jos haluat lähettää Objektin kaikkein taaimmaiseksi. Mikäli haluat tehdä jotain muuta käytä Arrange valikosta sinulle sopivaa valintaa.


Siirrä luomasi muoto aikaisemmin luomasi tekstilaatikon taakse.

Värin määrittäminen

Lue lisää väreistä Adoben sivuilta:

https://helpx.adobe.com/fi/illustrator/user-guide.html?topic=/fi/fi/illustrator/morehelp/color.ug.js


Kokeile määrittää tehdylle muodolle ja/tai tekstille väri. Huom: objektin tai tekstin johon haluat määrittää värin pitää olla aktiivisena, jotta värimääritys onnistuu.Oikea työkalupalkki ja ylävalikko

Vasemman työkalupakin lisäksi Illustarorissa on myös oikealla puolella valikko joista voit vaikuttaa esimerkiksi: viivan paksuuteen, tekstin ulkoasuun ja väreihin. Lisävalikoita saat menemällä ylävalikon kohtaan: Windows.


Jos aktivoimasi valikko ei heti kiinnity oikeaan reunaan, vaan kuvake ilmestyy yksittäin, saat sen kiinni oikeaan valikkoon menemällä kuvakkeen päälle, painamalla sen päällä hiiren vasemman pohjaan, raahaamalla sen haluamaasi kohtaan oikeaa valikkoa ja päästämällä irti.


Tekstin asetteluun liittyvät valinnat saat näkyviin ylävalikosta Windows -> Type -> Character. Paragraph:in kautta voit vaikuttaa kappaleen asetuksiin


Vaihda tekemääsi tekstiin fontti ja fonttikoko. Voit halutessasi kokeilla myös muita tekstinasetteluun liittyviä ominaisuuksia.


Oikean valikon Stroke valikosta voit tehdä asetuksia ääriviivalle. Voit muuttaa viivan paksuutta, tyyliä, sekä päitä. Mikäli valikko ei ole sinulla näkyvissä saat sen näkyviin ylävalikon kohdasta Windows -> Stroke


Kokeile tehdä muutoksia tekemäsi muodon ääriviivaan tästä valikosta.


Oikeassa valikosta löytyy myös Align. Tästä valikosta voit ryhmitellä objekteja suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi keskittää.


Tutustu halutessasi ohjelman muihin toimintoihin


Kuvan lisääminen

Kuvan voit lisätä Illustrarotissa toiminnolla File -> Place

Riippuen haluatko linkittää kuvan aktivoi tai poista linkitysvalinta ja paina place.

Lisää aiheesta:

https://helpx.adobe.com/illustrator/using/importing-artwork-files.htmlTee haluamasi asettelu ja lisäykset taitolle.


Tallennus

Adobe Illustrarosissa voit tallentaa tiedoston menemällä ylävalikkoon: File -> Save / Tiedosto -> Tallenna. Tallennusmuodoista voit valita AI:n joka on llustratorin oma tiedostomuoto, tai PDF-tiedostomuodon. Voit käsitellä PDF-tiedostoa jälkeenpäin valitsemalla: Preserve Illustrator Editing Capabilities.

Kun tallennat dokumenttia PDF-muotoon voit avautuvan valikon ylimmäisestä kohdasta, Adobe PDF Preset, voit valita dokumentin laatua automaattisesti muokkaavia valintoja. Esimerkiksi: Smallest File Size tai High Quality Print. Laatuun vaikuttavat valinnat löytyvät vasemman valikon kohdasta: Compression. Output kohdasta voit määrittää väriin liittyviä asetuksia. 

Jos haluat tallentaa dokumentin johonkin muuhun muotoon valitse File -> Export / Tiedosto -> Vie ja valitse avautuvasta valikosta haluamasi tiedostomuoto (esimerkiksi jpg).


Tallenna dokumentti pdf-muotoon ja säilytä Illustration muokkausmahdollisuudet (Preserve Illustrator Editing Capabilities). Mikäli olet tehnyt dokumenttiin leikkuuvarat aktivoi ne valitsemalla avautuneesta ikkunasta  Marks and Bleeds->  Use Document Bleed Settings ja Trim Marks.


Lisää ohjeita ja tutoriaaleja voit katsoa Adoben sivuilta:

https://helpx.adobe.com/fi/illustrator/user-guide.html

https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html


Julisteen luominen Adobe Illustratorilla


Avaa Adobe Illustrator


Uuden tiedoston luominen Adobe Illustrator CC:llä: voit luoda joko valitsemalla Create new Document/ Luo uusi tiedosto tai menemällä ohjelman ylävalikkoon File -> New/ Tiedosto -> Uusi

Avautuvasta valikosta tehdään työn asetukset. Esimerkki kuvassa on numeroituja laatikkoja, joiden kohtia on avattu tarkemmin alla:

 1. Illustratorissa on kategorioittain sopivia kokovaihtoehtoja erilaisille taittotöille. Esimerkiksi kohdasta Print löydät A4 ja valitsemalla View All Presents löydät koon A3. Valitsemalla koon Print valikosta asetukset tulevat heti painoon sopiviksi.

 2. Tiedoston nimen voit määrittää tässä

 3. Mikäli valmiissa valinnoissa ei ole haluamaasi kokoa valmiina, voit tehdä tähän haluamasi määritykset. Artboards kohdasta voit määrittää kuinka monta sivua työhösi tulee. Orientation kohdasta voit määrittää tuleeko työsi pisin kulma pysty vai vaaka suuntaan.

 4. Bleed/Leikkuuvara. Mikäli työ ollaan lähettämässä painoon määrittää työlle 3 mm bleed:it

 5. Advanced Options. Tässä kohtaa ovat väriin ja resoluutioon liittyvät asetukset. Hyvä resoluutio tässä kohtaa tulostettavalle julisteelle on 300 ppi. CMYK on hyvä Color Mode.

Kun olet tehnyt haluamasi valinnat voit painaa oikean alakulman painiketta: Create/Luo.

Luo uusi tiedosto Illustratorilla ja määritä siihen julisteelle sopivat asetukset


Vasentyökalupalkki

Illustrator keskeisimmät työkalut. Alla olevat työkalut löytyvät ohjelman vasemman laidan työkalupalkista:

Kokeile vetää dokumenttiin otsikolle oma tekstilaatikko ja kirjoita siihen haluamasi otsikko. Luo sisällölle tämän jälkeen oma tekstilaatikko ja lisää siihen haluttu sisältö. Siirtele halutessasi tekstilaatikkoja Selection Toolin avulla.


Polkujen tekeminen

 

Kokeile laittaa dokumenttiin ainakin yksi muoto Rectangle Tool:illa tai muulla muoto työkalulla.


Objektien järjestys

Aktivoi objekti jonka haluat siirtää taaemmas. Paina sen päällä hiiren oikeaa ja valitse Arrange -> Sent To Back/ Järjestä -> Lähetä taakse jos haluat lähettää Objektin kaikkein taaimmaiseksi. Mikäli haluat tehdä jotain muuta käytä Arrange valikosta sinulle sopivaa valintaa

Siirrä luomasi muoto aikaisemmin luomasi tekstilaatikon taakse

Määritä luomallesi muodolle tai tekstille väri


Oikea työkalupalkki ja ylävalikko

Vasemman työkalupakin lisäksi Illustarorissa on myös oikealla puolella valikko joista voit vaikuttaa esimerkiksi: viivan paksuuteen, tekstin ulkoasuun ja väreihin. Lisävalikoita saat näkyviin menemällä ylävalikon kohtaan: Windows.


Jos aktivoimasi valikko ei heti kiinnity oikeaan valikkoon, vaan kuvake ilmestyy yksittäin, saat sen kiinni oikeaan valikkoon menemällä kuvakkeen päälle, painamalla sen päällä hiiren vasemman pohjaan ja raahaamalla sen haluamaasi kohtaan oikeaan palkkiin tai muuhun haluamaasi kohtaan.


Character valikosta löydät tekstin asetteluun liittyviä toimintoja. Mikäli valikko ei ole näkyvissä saat sen näkyviin ylävalikosta Windows -> Type -> Character.

Tämän lisäksi Paragraph valikosta voit vaikuttaa kappaleen asetuksiin. Mikäli valikko ei ole näkyvissä saat sen näkyviin samaan tapaan Character valikon kanssa.


Kokeile vaihtaa tekemääsi tekstiin fontti ja fonttikoko. Voit halutessasi kokeilla myös tekstin asetteluun liittyviä ominaisuuksia.


Oikean valikon Stroke valikosta voit tehdä asetuksia ääriviivalle. Voit muuttaa viivan paksuutta, tyyliä, sekä päitä. Mikäli valikko ei ole sinulla näkyvissä saat sen näkyviin ylävalikon kohdasta Windows -> Stroke.

Oikeassa valikosta löytyy myös Alingn. Tästä valikosta voit ryhmitellä objekteja suhteessa tosiinsa. Esimerkiksi keskittää.


Kokeile tehdä muutoksia tekemäsi muodon ääriviivaan Stroke-valikosta.


Tutustu halutessasi ohjelman muihin työkaluihin ja ominaisuuksiin


Kuvan lisääminen

Kuvan voit lisätä illustrarotissa ylävalikosta File -> Place/ Tiedosto -> Liitä

Riippuen haluatko linkittää kuvan aktivoi tai poista linkitysvalinta ja paina place.

Lisää aiheesta:

https://helpx.adobe.com/illustrator/using/importing-artwork-files.html


Tee haluamasi asettelu ja lisäykset taitolle.


Tallennus

Adobe Illustrarosissa voit tallentaa tiedoston menemällä ylävalikkoon: File -> Save / Tiedosto -> Tallenna. Tallennusmuodoista voit valita AI:n joka on llustratorin oma tiedostomuoto, tai PDF-tiedostomuodon. Voit käsitellä PDF-tiedostoa jälkeenpäin valitsemalla: Preserve Illustrator Editing Capabilities.

Kun tallennat dokumenttia PDF-muotoon voit avautuvan valikon ylimmäisestä kohdasta Adobe PDF Preset valita dokumentin laatua automaattisesti muokkaavia valintoja. Esimerkiksi: Smallest File Size tai High Quality Print. Laatuun vaikuttavat valinnat löytyvät vasemman valikon kohdasta: Compression. Output kohdasta voit määrittää väriin liittyviä asetuksia. 

Jos haluat tallentaa dokumentin johonkin muuhun muotoon valitse File -> Export / Tiedosto -> Vie ja valitse avautuvasta valikosta haluamasi tiedostomuoto (esimerkiksi jpg).

 

Tallenna dokumentti pdf-muotoon ja säilytä Illustration muokkausmahdollisuudet (Preserve Illustrator Editing Capabilities). Mikäli olet tehnyt dokumenttiin leikkuuvarat aktivoi ne valitsemalla avautuneesta ikkunasta  Marks and Bleeds->  Use Document Bleed Settings ja Trim Marks.


Lisää ohjeita ja tutoriaaleja voit katsoa Adoben sivuilta:

https://helpx.adobe.com/fi/illustrator/user-guide.html

https://helpx.adobe.com/illustrator/tutorials.html


Julisteen luominen Adobe InDesign:lla

Avaa Adobe InDesign

Uuden tiedoston luominen Adobe InDesign CC:llä: voit luoda joko valitsemalla New../ Uusi.. tai menemällä ohjelman ylävalikkoon File -> New -> Document/ Tiedosto -> Uusi -> Dokumentti

Avautuvasta valikosta tehdään työn asetukset. Esimerkki kuvassa on numeroituja laatikkoja, joiden kohtia on avattu tarkemmin alla:

 1. Tässä kohtaa voit määrittää millaiseen käyttöön työsi on tulossa ja montako sivua siihen tarvitset. Valitse kohdasta Intent vaihtoehto Print. Jos tekisit työtä suoraan verkkoon tai mobiilin löydät niille tästä kohtaa omat valintansa.

 2. Voit määrittää tähän haluamasi paperikoon suoraan tai valita paperikoon Page Size/ Sivun koko valikosta. Orientation kohdasta voit määrittää tuleeko työsi pisin kulma pysty vai vaaka suuntaan.

 3. Columns kohdasta voit valita kolumnien määrän työssäsi. Gutter määrittää tyhjä tilaa kolumnien väliin.

 4. Leikkuuvara/Bleed. Onko työsi tulossa painoon tulostettavaksi? Vai tulostetaanko se kotitulostimella? Mikäli työ ollaan lähettämässä painotaloon määritä työllesi 3 mm bleedit.  Aktivoimalla vasemman alareunan Preview laatikon voit katsella tekemiesi muutoksien vaikutuksia tulevaan dokumenttiisi. Kun dokumentti on oikeanlainen paina OK.

Luo uusi tiedosto InDesignilla ja määritä siihen julisteelle sopivat asetukset

Tämän jälkeen luomasi tiedosto avautuu ohjelmaan.


Vasen työkalupalkki

Kokeile vetää dokumenttiisi otsikolle oma tekstilaatikko ja lisää siihen tekstiä. Luo sisällölle tämän jälkeen oma tekstilaatikko ja lisää siihen sisältö. Siirtele halutessasi tekstilaatikkoja Selection Toolin avulla.


Polkujen tekeminen

Tee dokumenttiin ainakin yksi muoto jollain muototyökalulla


Objektien järjestys

 Arrange/ Järjestä valikosta voit tuoda objekteja eteenpäin tai viedä taaksepäin. Kun haluat siirtää objektia taaksepäin, aktivoi objekti jonka haluat siirtää taaemmas. Paina sen päällä hiiren oikeaa ja valitse Arrange -> Sent to back/ Järjestä -> Lähetä taakse. Komento lähettää Objektin kaikkein taaimmaiseksi.

Kokeile siirtää luomasi muoto  aikaisemmin tekemäsi tekstilaatikon taakse


Värin määritys

Kokeile määrittää luomallesi muodolle ja/tai tekstille väri

 1. Lisävalikoita saat menemällä ylävalikon kohtaan: Windows ja painamalla haluamaasi kohtaa.

 2. Jos haluat tehdä tekstimuotoilut käyttäen tyylejä, saat tyylivalikon esiin tästä. Windows -> Style -> Character Styles ja/tai Paragraph Styles. Lue halutessasi lisää tyylien käyttämisestä Adoben omilta sivuilta: https://helpx.adobe.com/fi/indesign/using/paragraph-character-styles.html

 3. Vasemman työkalupakin lisäksi InDesign on myös oikealla puolella valikko joista voit vaikuttaa esimerkiksi: viivan paksuuteen, tekstin ulkoasuun ja väreihin. Tähän voit koota Windows valikon kautta avaamiasi lisävalikoita. Jos lisävalikko ei heti kiinnity oikeaan valikkoon, vaan kuvake ilmestyy yksittäin, saat sen kiinni oikeaan valikkoon menemällä kuvakkeen päälle, painamalla sen päällä hiiren vasemman pohjaan ja raahaamalla sen haluamaasi kohtaan oikeaan palkkiin (tai muuhun haluamaasi kohtaan).

 4. Ylävalikon Stroke-valikko. InDesign:issa voit myös tehdä valintoja ylävalikon kautta.

 5. Objektin asetuksia. Jos haluat esimerkiksi, että teksti kiertää kuvaa automaattisesti aktivoi ensin kuva klikkaamalla sitä hiiren vasemmalla ja valitsemalla tästä mieleisesi vaihtoehto.

Tyylin luominen

 1. Tämä kohta merkitsee kuvaketta, jota painamalla voit luoda uuden tyylin.

 2. Paragraph/ Kappale tyylistä sinun on mahdollisuus laajemmin määrittää tekstin asettelua ja vaikuttaa näin sen luettavuuteen. Characters tyylin valikko on huomattavasti suppeampi.

Mikäli et halua käyttää tyylejä tekstin asetteluun liittyvät valinnat saat näkyviin ylävalikosta Windows -> Type & Tables -> Character ja Paragraph. Ne saattavat myös olla sinulla jo valmiiksi saatavilla oikeasta sivuvalikossa. Character valikosta voit määrittää tekstin asetuksia.  Kohdasta Paragraph/Kappale voit vaikuttaa kappaleen asetuksiin.

Vaihda tekemääsi tekstiin fontti ja fonttikoko. Kokeile halutessasi myös muita tekstin asetteluun liittyviä ominaisuuksia.

Oikean valikon Stroke valikosta voit tehdä asetuksia ääriviivalle. Voit muuttaa viivan paksuutta, tyyliä, sekä päitä. Mikäli valikko ei ole sinulla näkyvissä saat sen näkyviin ylävalikon kohdasta Windows -> Stroke.

Kokeile tehdä muutoksia tekemäsi muodon ääriviivaan tästä valikosta.

Tutustu halutessasi muihin oikean- ja ylävalikon kohtiin


Kuvan lisääminen

Kuvia voit lisätä InDesignissa ylävalikosta File -> Place/ Tiedosto -> Liitä.

Tee haluamasi kaltainen taitto


Tallennus

Adobe InDesign:issa voit tallentaa tiedoston menemällä ylävalikkoon: File -> Save / Tiedosto -> Tallenna. Tällä valinnalla voit tallentaa tiedoston InDesignin omalla tiedostomuodolla ja muokata dokumenttia myöhemmin uudelleen.

Tallenna dokumentti InDesign CC 2017 document:ina. Palaa sen jälkeen ohjelmaan.

Jos haluat tallentaa dokumentin johonkin muuhun muotoon valitse File -> Export / Tiedosto -> Vie ja valitse avautuvasta valikosta haluamasi tiedostomuoto. (Esimerkiksi pdf.). Kurssiöihin hyvä valinta on: PDF (Print)

Kun tallennat dokumenttia PDF-muotoon voit avautuvan valikon ylimmäisestä kohdasta Adobe PDF Preset valita dokumentin laatua automaattisesti muokkaavia valintoja. Esimerkiksi: Smallest File Size tai High Quality Print. Laatuun vaikuttavat valinnat löytyvät vasemman valikon kohdasta: Compression. Output kohdasta voit määrittää väriin liittyviä asetuksia. 

Tallenna dokumentti pdf-muotoon. Mikäli olet tehnyt dokumenttiin leikkuuvarat aktivoi myös Marks and Bleeds välilehdeltä valinnat: Use Document Bleed Settings ja Crop Marks.


Lisää ohjeita ja tutoriaaleja voit katsoa Adoben sivuilta:

https://helpx.adobe.com/fi/indesign/user-guide.html

https://helpx.adobe.com/indesign/tutorials.html

 

Muut työkalut ja ohjeet

Posterin laatimiseen on useita eri työkaluja: