Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Arkaaisella kaudella alkoi Kreikan poliittinen historia ja sen taidemuodot kiteytyivät.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Kreikan arkaaisen kauden keskuksia olivat Ateena ja Vähä-Aasian kaupungit. Ajallisesti arkaainen kausi on sijoitettu vuosille n. 700-480 eaa. Kauden syntyyn vaikuttaneena tekijänä on nähty olleen kreikkalaisten kaupunkivaltioiden (polis) kehittyminen.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Kreikan arkaaisen kauden taiteen taustalla olivat uskonnolliset ja koristeelliset pyrkimykset. Esimerkiksi kivitemppeleiden veistosten oletettiin koristeellisen funktionsa ohella pitävän loitolla myös pahoja henkiä. Lisäksi veistoksia ja maljakoita valmistettiin jumalien kunniaksi ja hautaesineiksi. Tosin vaikka arkaaisella kaudella suosittuja kore- ja kouros-veistoksia on löydetty haudoista, ei niiden täsmällistä tarkoitusta tiedetä.

  1. Aiheet?

Kreikan arkaaisen kauden kuvanveisto käsitti vain muutaman asentoaiheen. Tavallisimmat näistä olivat istuvaa jumalatarta sekä seisovaa naista esittävä kore-veistos tai alastonta nuorukaista esittävä kuros-veistos. Temppeleiden koristelussa käytettiin usein myös mytologisia aiheita. Maljakkomaalauksen keskeisinä aiheina olivat aikaisemman geometrisyyden syrjäyttäneet orientaaliset kasvi- ja eläinaiheet, jotka myöhemmin korvautuivat mytologisilla aiheilla.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Arkaaisella kaudella kivitemppeleiden synty pani alulle arkkitehtuurikuvanveiston kehityksen. Tämän myötä luotiin kreikkalaisen monumentaalikuvanveiston perusta niin kuvapatsaiden kuin reliefienkin osalta. Lisäksi kauden kuvanveistoon kuuluivat pienoisveistokset ja hautasteelet. Aluksi kuvanveistoa hallitsi orientaalinen tiukka frontaalisuus, joka kuitenkin ajan myötä sulautettiin uuteen kreikkalaiseen muotoon. Näin sai alkunsa maailman taiteen ensimmäiset vapaana seisoneet veistokset. Kreikkalaiset veistokset erosivat egyptiläisistä esikuvistaan eritoten siinä, että niitä ei sidottu taustaansa ja ulkonevat jäsenet, kuten kädet ja jalat veistettiin irti vartalosta. Kore-veistosten nuoret naishahmot esitettiin aina vaatetettuina. Kuros (tai kouros)-veistoksille oli tyypillistä jäykässä asennossa esitetyt eteenpäin katsovat nuoret mieshahmot, joiden pää oli pystyssä ja kädet nyrkissä. Kasvojen ilmeenä käytettiin usein arvoituksellista, ns. arkaaista hymyä. Veistoksille oli tyypillistä myös kävelevä asento. Myöhemmässä vaiheessa kuvanveiston ilmaisu vapautui ja veistokset muuttuivat yhä luonnonmukaisemmiksi. Arkaaisen kauden veistokset maalattiin. Arkkitehtuurikuvanveistossa käytettiin materiaalina pääasiallisesti marmoria ja vapaissa veistoksissa pronssia. Arkaainen kausi oli maljakkomaalauksen kukoistusaikaa ja se piti sisällään useita eri tyylejä. Vuoden 650 eaa. vaiheilla suosituksi nousi mustakuvioinen maalaus, jossa mytologiset aiheet maalattiin savenpunaiselle pohjalle siluetteina. 530-luvulla eaa. siirryttiin punakuvioiseen tekniikkaan, jonka yhteydessä koristemaalaukset muodostuivat realistisemmiksi. 

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Arkaaisen kauden alkuvaiheessa kreikkalaiset saivat runsaasti egyptiläisiä ja itämaisia vaikutteita. 

  1. Myöhempi merkitys?

Arkaainen kausi johti Kreikan klassisen kauden syntyyn.

  1. Arkkitehtuuri?

Arkaaisella kaudella luotiin kreikkalainen monumentaalinen kivitemppeli, jota pidetään sen arkkitehtuurin pääsaavutuksena. Arkaaisella kaudella keskeisiksi temppelien muodoiksi nousivat doorilainen ja joonialainen (katso pylväsjärjestelmät taidehistorian sanastosta (http://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/tiedostot/sanasto.pdf). Kreikkalaisen kaupungin julkisten rakennusten tyyppien on katsottu syntyneen jo arkaaisella kaudella.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Kuvanveisto: Kritios (Arkaaisen kauden loppuvaihe)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Kuvanveisto: Kritios: Kuros (n. 480 eaa.).

Arkkitehtuuri: Artemiin temppeli, Efesos (n. 500 eaa.).

                     Athenen temppeli, Paestum (n. 510 eaa.). 

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

509 eaa.: Roomasta tuli tasavalta.

600-luku eaa.: Kioto perustetaan Japanissa.

 

Kirjallisuuslista:

Antiikin kulttuurihistoria: toim. Lilius, Lilja, Thesleff, Setälä, Suolahti, Kämäräinen.(1981).