Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Menetelmäpolkuja humanisteille

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 03. syyskuuta 2014, 10.17
Humanististen alojen opiskelijoille suunnattu verkkosivusto, joka opastaa erilaisissa tutkimusmenetelmiin liittyvissä valinnoissa.
etusivu1

Tutkimuksen tekeminen on prosessi, jossa tutkija joutuu tekemään erilaisia valintoja. Valintojen tekeminen on olennainen osa tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista. Menetelmäpolkuja humanisteille -sivusto keskittyy osoittamaan, miten tutkimuksen ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankintamenetelmät, aineiston analyysimenetelmät ja näiden taustalla vaikuttavat tieteenfilosofiset suuntaukset kytkeytyvät toisiinsa. Sivusto esittelee myös tutkimusprosessin kulkua ja tutkimusetiikan merkitystä.

Menetelmäpolkuja humanisteille -sivustoa voidaan käyttää itsenäiseen opiskeluun, opinnäytetyön tekemisen tukena, opinnäytetyön ohjauksen tukena ja ohjattujen menetelmäkurssien materiaalina. Sivustoon sisältyy tehtäväosio, jonka tehtäviä voidaan hyödyntää näihin tarkoituksiin. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti syventävien opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille.

Sivuston menetelmiä esittelevään sisältöön päästään Menetelmäpolku-linkistä. Menetelmäpolun sisältö rakentuu viidestä osa-alueesta, joita kutakin kuvataan erivärisellä kehällä. Eri osa-alueiden sisältöjä esitellään sivustossa tarkemmin linkeillä, jotka johdattavat muihin sivuston ulkopuolisiin internetissä oleviin teksteihin.

>> Menetelmäpolkuun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.