Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Opettajalle

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 10. maaliskuuta 2010, 14.56

Menetelmäpolkuja humanisteille -sivustoa voit vapaasti käyttää menetelmäopetuksessa niin Jyväskylän yliopistossa kuin muissakin oppilaitoksissa. Voit hyödyntää sivustoa esimerkiksi ohjattujen kurssien oheis- ja lähdemateriaalina, opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjauksessa tai aineistona, jonka avulla voit varmentaa opiskelijoiden menetelmätuntemuksen lähtötason ennen tiettyä kurssia tai opinnäytetyön aloittamista.

Sivuston ’menetelmäpoluksi’ nimetty rakenne koostuu viidestä eri osa-alueesta, jotka on kuvitettu sivustossa erivärisinä kehinä. Näitä osa-alueita ovat: ongelmanasettelu, tutkimusstrategiat, aineistonhankintamenetelmät, analyysimenetelmät ja tieteenfilosofiset suuntaukset. Sivustossa on mahdollista keskittyä vain tiettyyn osa-alueeseen. Osa-alueiden väliset suhteet havainnollistuvat ongelmanasettelukehän kautta. Kyseisellä kehällä mainituista erilaisista tutkimuksen tavoitteista aukeaa linkkinä sivu, josta menetelmien eri osa-alueet hahmottuvat samanaikaisesti. Näiden sivujen avulla voit keskittyvä vain tietyntyyppisten ongelmanasettelutapojen ja niihin liittyvien tutkimusmenetelmien opettamiseen.

Sivuston tavoitteena on tarjota esimerkkejä humanistisen tutkimuksen menetelmällisistä valinnoista. Voit opettaa opiskelijoille esimerkkien avulla tutkimuksellisia valintoja, jotka ovat humanistisessa tutkimuksessa yleisiä. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden myös harvinaisempien ja epätyypillisten menetelmävalintojen opettamiseen. Sivusto ei pyri olemaan kattava kuvaus tutkimusmenetelmiin liittyvän ongelmakentän nyansseista, vaan sen tavoitteena on antaa kokonaiskuva, joka helpottaa jäsentämään menetelmiin liittyvää tietoa.

Tutkimusprosessia esittelevässä osiossa selvitetään tieteellisen tutkimuksen kulku. Se on jaoteltu neljään osa-alueeseen, joista on helppo opetuksessa syventyä vain tiettyyn vaiheeseen. Tutkimusprosessiin liittyvänä keskeisenä tekijänä esitellään tutkimusetiikkaa. Sivustoon sisältyy lisäksi erillinen tehtäväosio, jota voit hyödyntää opetuksessa tai opintosuorituksen kokoamisessa. Tehtävät on jaoteltu teemallisesti sivuston osa-alueiden ja tutkimusprosessin vaiheiden mukaan.

Kun sivuston sisältöjä tai kuvia käytetään opetuksessa esimerkiksi havainnollistamiseen tai lähteenä, tulee sivuston tekijät mainita.