RefWoks historian ja etnologian tutkijan tiedonhallintavälineenä

by Marja Liisa Kokko last modified Sep 20, 2016 05:27 PM
Tiedonhankinnan koulutuksissa käydään läpi RefWorksin perusteet: tässä tukea tekemiseesi, jos unohdat periaatteet. Ohjeet poikkeustapauksiin, jos julkaisutietojen siirtäminen tietokannasta ei onnistu tietokannan omien ohjeiden mukaisesti tai tiedon siirtäminen ei ole mahdollista. Arkistolähteiden tallentaminen onnistuu siirtämällä manuaalisesti tiedot tarkoituksenmukaiseen lomakepohjaan. Kirjojen ja artikkeleiden siirtäminen suoraan tietokannoista on tehty helpoksi. JYKDOKissa julkaisun tietojen vienti lähtee etenemään, kun klikkaat julkaisutietojen ylälaidassa olevaa Vie viite -linkkiä. Artikkeleiden yhteydessä on tavallisesti Export -toiminto (tai tätä vastaava), josta julkaisujen tietojen siirtäminen lähtee etenemään. Kokoomateosten osa-artikkeleiden tietoja pitää yleensä täydentää. Tämä tapahtuu hyödyntämällä Edit -toimintoa, kun olet ensin tuonut julkaisun perustiedot tietokannasta. Huomaa, että Google Scholarissa viitteen tuominen aloitetaan klikkaalla joko Cite tai Viittaa -linkkiä.

"Vanha" ja "uusi" RefWorks

1. "Vanhan" RefWorks:in aineistotyyppi -pohja, jota käyttämällä monipuolisesti hyväksi. Valitse tarkoituksenmukainen julkaisutyyppi ja lähde tuomaan julkaisun tietoja. Täytä lomakkeen pohjaan mahdollisimman runsaasti tietoa, jotta julkaisu on yksiselitteisesti tunnistettavissa. Tätä tarvitset, kun julkaisu puuttuu esimerkiksi JYKDOKista (esim. vanhempi kirjallisuus, josta ei ole käytettävissä täydellisiä bibliografisia tietoja). Tällä tavoin voit myös tallentaa arkistoviitteesi.

 

 

"Uuden" RefWorksin ohjeet

Uuden lähteen manuaalinen tallentaminen. Ks. edeltä "vanhan" RefWorksin ohjeista, millaisissa tapauksissa tämä on hyödyllinen vaihtoehto tallentaa lähteet.

 

Valitse tarkoituksenmukainen julkaisutyyppi -lomake, joka on arkistolähteessä Unpublished Material: