Polynomifunktio

by Toni Kristian Hukkanen last modified Nov 07, 2011 04:14 PM

Polynomifunktion kuvaaja

Idea peräisin Wing Kuenin sivulta.

y = a6x6 + a5x5 + a4x4 + a3x3 + a2x2 + a1x + a0

Tutkiessasi joidenkin kertoimien vaikutusta funktion kuvaajaan aseta muut kertoimet nolliksi.