Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Matematiikan peruskurssi

tekijä: hutokr — Viimeisin muutos maanantai 11. syyskuuta 2017, 18.04

MATY020    (5 op)

KURSSIA EI ENÄÄ JÄRJESTETÄ.
Tämän sivun tiedot sekä muu materiaali ovat syksyn 2015 kurssilta. Materiaaleja voi käyttää itseopiskeluun, mutta kurssia ei voi enää suorittaa.

Matematiikan peruskurssilla käsitellään talousmatematiikkaa ja lineaarista optimointia, matriisilaskennan peruslaskutoimituksia ja niiden soveltamista lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisuun, yhden ja kahden muuttujan funktioiden differentiaalilaskentaa sekä yhden muuttujan funktioiden integraalilaskentaa. Lisäksi sovelletaan integraalilaskentaa yksinkertaisimpiin differentiaaliyhtälöihin. Kurssi valmistaa talous- ja luonnontieteen opintoihin ja esitiedoiksi oletetaan lukion pitkän matematiikan oppimäärä tai Propedeuttinen kurssi.

Oppimateriaali: kurssikirja Matematiikan peruskurssi (Kaija Häkkinen) ja luentomoniste Talousmatematiikkaa (Kaija Häkkinen). Luentomoniste löytyy tältä verkkosivustolta.

Kevään 2015 kurssi alkaa ti 13.1. klo 16.15 salissa MaD302. Luennot ovat ti ja to 16-18 salissa MaD302, yhteensä 40 tuntia. Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Kurssin luennoi FT Eija Laukkarinen.

Kurssi suoritetaan loppukokein, joihin myös ilmoittaudutaan Korpissa. Tenttisali ilmoitetaan koeaamuna MaD-rakennuksen pääovissa.

Harjoituksissa käydään ryhmässä läpi kotitehtävät. Tehdyistä harjoitustehtävistä saa hyvityspisteitä, joilla voi parantaa loppukokeen pistemäärää.

Ohjauksissa käsitellään luentojen asioita pienryhmissä "tukiopetuksen" luonteisesti ratkomalla niihin liittyviä lisätehtäviä. Ohjauksista ei saa pisteitä, mutta niihin kannattaa osallistua jos kokee tarvitsevansa lisäneuvontaa. Niistä on eniten apua jos käy luennoilla ja lukee kirjaa/muistiinpanoja ensin.

Opiskelusta: Kurssilla ei ole läsnäolopakkoa ja sen voi suorittaa kirjatenttinäkin. Luennot, harjoitukset ja ohjaukset on tarkoitettu helpottamaan oppimista. Matematiikkaa oppii paremmin itse laskemalla (yksin tai porukassa) kuin vain lukemalla ja kopioimalla. Uusien asioiden omaksuminen edellyttää pohjatietojen kohtuullista hallintaa. Mikäli taidoissa tuntuu olevan puutteita, niitä kannattaa kerrata ennen kurssia tai sen aikana.