Presiöösi Tyyli

tekijä: Tero-Erik Sakari Tuomala Viimeisin muutos tiistai 15. huhtikuuta 2008, 11.59


Salongeissa kehittyi hienostunut ilmaisutapa. Hovissa oli tapahtunut muutos sotien ja poliittisten levottomuuksien vuoksi. Henrik IV aikaisten hovikeskustelujen sävy oli muuttunut kovaksi ja karkeaksi. Toiset halusivat jatkaa sievistelevää ja hienostunutta tyyliä muualla. Salongit kohosivat

Kukoistukseen. On huomattava että nämä salongit ovat ensimmäinen alue, jossa varsinaisesti naiset pääsivät julkisesti kirjallisuuden areenalle.

Eräs kuuluisimmista salongin pitäjistä oli Rambouilletin sairastava markiisitar. Koska hänen oli päivittäin levättävä välillä vuoteessa hän rakennutti makuuhuoneeseensa suuren alkovin, jossa otti vastaan lähimpiä ystävättäriään. Muotiin tulivat henkilökohtaisemmat piirit 'alkoves'. Salongeissa kehittyivät ylhäisnaisten tasokkaat keskustelut kirjallisuudesta ja taiteesta.

Presiöösi tyyli syntyi, kun salonkien naiset kiinnostuivat koulutuksesta uudella tavalla, ei enää muodollisena valmentamisena puolisoa varten, vaan koulutuksena hienostunutta sosiaalista vuorovaikutusta varten. Tämä liittyi naisten pyrkimykseen käyttää sivistystään itse määräämällään tavalla. Näin naiset samalla loivat keskustelutyylin, jonka ihanteet vallitsivat Ranskan salongeissa aina vallankumoukseen saakka.

Naiset ottivat salongeissa kirjallisuuskeskustelun johtavan roolin. Nämä epämuodolliset debatit vaikuttivat erittäin paljon tuolloin syntyneeseen kirjallisuuteen ja taiteeseen.

Moliere, Racine, Boileau ja muut miehet pilkkasivat näiden salonkien viisastelevaa, kaunosanaista kielenkäyttöä. Kirjallisuuden kehitykselle tällaiset julkiset keskustelut olivat kuitenkin ratkaisevia. Ranskan klassistinen näytelmä on saanut loistonsa daamien ja herrojen taitavasta salonkipuheesta. Mme de la Fayetten Cleves'n Prinsessa -romaanin sielunelämän vivahteita ei olisi tavoitettu, ellei naisten makuuhuoneiden alkoveissa olisi näistä alueista keskusteltu.