Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Herooinen Parisäe

by bubbeli — last modified Apr 15, 2008 12:02 PM


Pope oli englantilaisen klassismin hienostunein säetaituri. Hän perustaa runoutensa lähes täysin herooiselle parisäkeelle. Hänen tyylinsä on hiotun, korrektin säkeen ja rationaalisen ilmaisun liitto. Kielellisesti klassismia merkitsi herooisen parisäkeen ( heroic couplet) asettumista hallitsevaksi runomitaksi:

What guards the Purity of melting Maids,

In Courtly Balls, and Midnight Masquerades,

Tämä mitta oli kehitetty erityisesti antiikin klassikoiden esittämiseen näyttämöllä. Herooisesta parisäkeestä tuli englantiin kansallinen mitta, säemuoto, joka hallitsi vielä pitkään. Samalla kuitenkin lyriikka oli korostuneen satiirista, erityisesti Popella. Hänen käyttämänään herooinen parisäe saikin pian satiiriseen painotukseen viittaavan nimityksen ”mock heroic”.