tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Täysgotiikalla tarkoitetaan gotiikan arkkitehtuurin huippuna pidettyä jaksoa.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Yleisesti ottaen täysgotiikan syntyhetkenä on pidetty tulipalon tuhoaman Chartresin tuomiokirkon uudelleen rakentamista vuonna 1194. Täysgotiikan ajallinen määritteleminen on kuitenkin vaikeaa. Tiukimmin määriteltynä täysgotiikan piiriin kuuluvat ainoastaan muutamat vuosien 1194-1270 välillä rakennetut ranskalaiset katedraalit. Laajemmin määriteltynä täysgotiikan piiriin luetaan kuuluvaksi koko goottilainen arkkitehtuuri vuosien 1194-1300 välillä. Englannissa täysgotiikasta käytettiin nimitystä Decorated Style. Täysgotiikka syntyi varhaisgotiikan arkkitehtuurin pohjalta ja levisi ympäri Eurooppaa.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Täysgotiikassa pyrittiin yhä korkeampiin tilaratkaisuihin.

  1. Aiheet?

Arkkitehtuurin keskiössä olivat edelleen kirkot. Profaanin rakentamisen puolella goottilainen tyyli näkyi lähinnä raatihuoneiden, porvaristalojen ja palatsien arkkitehtuurissa.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Täysgotiikan kirkkoarkkitehtuurissa luovuttiin sivuseinien kerrosjaosta ja tukijärjestelmä monimutkaistui. Ikkuna- ja oviaukkojen koko kasvoi gotiikan edetessä ja kirkot tulivat yhä valoisammiksi. Lasimaalauksien läpi suodattunut valo muuttui värilliseksi. Täysgotiikan yhteydessä puhutaan myös rayonnant-tyylistä. Kirkkojen veistoskoristelu lisääntyi entisestään. Veistotaiteen teokset muuttuvat plastisemmiksi gotiikan kehittyessä. Tämä näkyi vartalon selkeämpänä esittämisenä, figuurien asentojen taivuttamisena S-kaarelle (kontraposto) ja tunteiden sekä yksilöllisten piirteiden kuvaamisena. Saksassa goottilaisten kirkkojen yleiseksi tyypiksi tuli hallikirkko.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Täysgotiikka sai vaikutteita varhaisgotiikalta.

  1. Myöhempi merkitys?

Täysgotiikan rakennustekniset oivallukset antoivat mahdollisuuden uusille tila- ja muotoratkaisuille.

  1. Kuvataiteet?

1200-luvun veistotaiteen sisältönä oli erityisesti mystis-uskonnollinen tunne.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Rakennuksien valmistuksesta vastasivat aikansa rakennus- ja käsityöläismestarit, jotka osallistuivat suunnittelun lisäksi varsinaiseen rakennustyöhön.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Ranska: Chartesin tuomiokirkko (1194-1260).

              Reimsin katedraali (1211-1241).

              Amiens katedraali (1120-1270).

Englanti: Exeterin katedraali (aloitettu 1224).

                Yorkin katedraali (aloitettu 1223).

Espanja: Burgosin katedraali (aloitettu 1220).

Saksa: Marburgin Elisabetinkirkko (aloitettu 1235).

     Kölnin tuomiokirkko (1248-1322).                    

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1248: Roger Bacon julkaisee ruudin kaavan Euroopassa.

 

Kirjallisuuslista: