Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Biedermeier oli empireä seurannut tyylisuunta, jota on pidetty uusklassismin viimeisenä edustajana.

Tyylisuuntaa on kutsuttu myös myöhäisempireksi ja porvarilliseksi klassismiksi. Biedermeier on parhaiten tunnettu huonekalu- ja koristetyylinä, mutta sen vaikutus ulottui myös aikansa rakennus- ja maalaustaiteeseen. Nimi Biedermeier on johdettu saksalaista pikkuporvarillisuutta pilkkaavien julkaisujen koomisista henkilöhahmoista; Biedermannista ja Bummelmeierista. Nimitys vakiintui käyttöön 1900-luvun alussa.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Biedermeier vaikutti n. vuosien 1815-1848 välisenä aikana pääsääntöisesti germaanisessa Euroopassa, mutta tyyliä esiintyi jonkin verran myös muualla kuten esim. Skandinaviassa.

Tyylin suosion ja leviämisen taustalla oli erityisesti eurooppalaisen keskiluokan vaurastuminen ja tämän kautta lisääntynyt huonekalujen kysyntä.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Biedermeierin keskeisinä pyrkimyksinä olivat mukavuus, viihtyvyys ja käytännöllisyys. Kyseiset pyrkimykset näkyivät erityisesti huonekalutaiteen puolella.

  1. Aiheet?

Kuvataiteissa suosittuja aiheita olivat porvariston elämän kuvaukset sekä muotokuvat, maisemat ja asetelmat (erityisesti kukka-asetelmat).

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Biedermeierin tyyli liikkui aikansa valtatyylien; romantiikan ja uusklassismin välillä. Yleisesti sen tyyliä on luonnehdittu porvarilliseksi. Tyyli vaihteli alueittain. Biedermeierin huonekalutaiteessa näkyi uusklassisen muotokielen symmetria, yksinkertaisuus, muotojen ja linjojen selkeys sekä materiaalien luonnollinen kauneus. Suosituimpina materiaaleina olivat pähkinäpuu, saarni ja mahonki. Pilastereihin, pylväisiin ja palmetteihin perustuva ornamenttikoristelu oli tyylille ominaista. Huonekalujen mukavuutta korostettiin verhoilulla sekä jalkojen ja selkänojien kaarevuudella. Suosituimpia huonekaluja olivat tuolit, sohvat ja pöydät, joista usein muodostettiin erillisiä huonekaluryhmiä. Biedermeierin kuvataiteelle oli ominaista pikkutarkka viimeistelty jälki ja siloitteleva realismi.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Huonekalutaide sai vaikutteita englantilaisista Adam- ja Sheraton-tyyleistä sekä ranskalaisesta Ludwig XIV -tyylistä. Vahvin vaikutus oli kuitenkin ranskalaisella empire-tyylillä. Kuvataiteissa biedermeieriin vaikuttivat romantiikka, realismi ja myöhäinen uusklassismi.

  1. Myöhempi merkitys?

Biedermeier-kaudella luotiin moderni sisustusajattelu, jonka mukaan erillisin huonein tai huonekaluryhmittelyin luotiin eri toiminnoille omat tilat.

  1. Arkkitehtuuri?

Biedermeier-arkkitehtuurin piiriin kuului erityisesti teollisuusarkkitehtuuri (tehtaat, tuotantolaitokset). Varsinaista monumentaaliarkkitehtuuria biedermeierin piirissä ei juuri esiintynyt.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Kuvataide: Carl Julius Milde (1803-1875)

Huonekalutaide: Joseph Ulrich Danhauser (1780-1829)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Kuvataide: Carl Julius Milde: Pastori Rautenburg ja hänen perheensä (1833).

Huonekalutaide: Joseph Ulrich Danhauserin suunnittelemat huonekalut.

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1815: Napoleon Bonaparte julistautuu uudelleen Ranskan keisariksi.

1833: Biokemia syntyi: Anselme Payen löysi ensimmäisen entsyymin.

1848: Euroopan hulluvuosi.

 

 

Kirjallisuuslista: