Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Tehtäviä

by anjopaan — last modified Sep 07, 2014 06:08 PM
File Office Word 2007 XML document Lektion 2,alleviivaukset.docx — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Octet Stream Perhe- ja harrastussanastoa — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Octet Stream 1. Kirjoitustehtävä — last modified Sep 17, 2014 05:43 PM
File Troff document Lektion 4, alleviivaukset — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Office Word 2007 XML document Lektion5,alleviivaukset.docx — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Apukysymyksiä kpl 5 t. 6b-kohtaan — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Octet Stream Modaaliapuverbitehtäviä (ratkaisut lopussa) — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Octet Stream Eriävät yhdysverbit + Man-rakenne (ratkaisut lopussa) — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Akkusatiivin kertausmoniste — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
File Modaaliapuverbien kertausmoniste — last modified Sep 17, 2014 05:44 PM
Kertaustehtävämonisteiden ratkaisut — last modified Sep 07, 2014 06:08 PM
File Lektion (kappale) 1, alleviivaukset, säännöllisten verbien preesenstaivutus — last modified Sep 17, 2014 05:43 PM
File Säännöllisten verbien preesens + olla-verbi — last modified Sep 17, 2014 05:43 PM