Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Nimitystä käytetään laaja-alaisesti taiteesta, joka hyödyntää mm. video- ja tietokonetekniikkaa, mainonnan ja viestinnän keinoja sekä myös perinteisen kuvataiteen keinoja. Rajaa mediataiteen, videotaiteen ja tietokonetaiteen välille on vaikea vetää. Termille on myös vaikea luoda tarkkaa määritelmää ilmiön jatkuvan kehityksen vuoksi.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Mediataide on vaikuttanut ympäri maailman 1980-luvulta lähtien ja se muuttuu jatkuvasti teknologian kehityksen myötä.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Mediataiteeseen kuuluu useita suuntauksia, joilla on erilaisia pyrkimyksiä. Yleisesti mediataiteeseen on liitetty pyrkimys interaktiivisuuteen. Lisäksi sille on nähty ominaiseksi kriittinen ja tutkiva suhtautuminen kuvien ja tekstien välittämiin mielikuviin sekä todellisuuden tulkintaan. Usein mediataiteelle on leimallista taiteilijakeskeisyys.

3. Aiheet?

Mediataide pitää sisällään hyvin erilaisia aiheita. Monesti aiheet ovat kuitenkin yhteiskuntaan pureutuvia.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Mediataiteen tyylillisiä ominaispiirteitä on vaikea rajata. Yhdeksi yleiseksi ominaispiirteeksi voidaan kuitenkin nimetä interaktiivisuus, jossa taiteilija jättää tulkinnan usein katsojalle. Tällöin teoksen syntyminen vaatii katsojan läsnäolon liikkeen, kosketuksen ja/tai äänen välityksellä. Erityisesti virtuaalitodellisuuden käyttö on lisääntynyt tämän kaltaisissa teoksissa. Mediataiteessa teos on yleensä prosessi. Erityisesti tietoliikennetekniikka ja internet ovat muuttaneet mediataiteen muotoja ja lisänneet sen määrää.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Mediataiteen juuret on johdettu 1920- ja 1930-lukujen kuvataiteeseen ja kokeelliseen elokuvaan. Myös 1960-luvulla kehittyneellä videotaiteella on nähty olleen osuutensa mediataiteen syntyyn.

6. Myöhempi merkitys?

Jo nyt voidaan sanoa, että mediataide on luonut uusia taiteen tekemisen muotoja, mutta sen myöhempää merkitystä on vaikea ennustaa ilmiön jatkuvan kehityksen takia.

7. Arkkitehtuuri?

Ilmiöön ei liity arkkitehtuuria.

8. Keskeiset taiteilijat?

Barbara Joffe

David Rokeby (s.1960)

Marita Liulia (s.1957)

Marikki Hakola (s.1960)

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Barbara Joffe: Sirkus (1989).

Marikki Hakola: Figure (2000).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

2000: Israel vetäytyy Libanonista 22 vuoden miehityksen jälkeen.

 

 

Kirjallisuuslista: