Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Postmodernilla arkkitehtuurilla tarkoitetaan modernin arkkitehtuurin jälkeistä rakennustaidetta.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Yleisesti ottaen postmoderni taide alkoi muodostua 1960-luvulta lähtien ja sen vaikutus tuntuu edelleen tänä päivänä. Sen syntyyn vaikuttaneeksi tekijäksi voidaan nostaa kyllästyminen modernismin keskeisiin ajatuksiin. Kyseessä on ollut maailmanlaajuinen ilmiö.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Postmoderni arkkitehtuuri on pyrkinyt tuomaan rakennustaiteeseen rikkautta ja uutta henkeä eklektismin sekä historismin kautta ja toimimaan näin ollen vastareaktiona kansainväliselle tyylille/funktionalistiselle arkkitehtuurille. Myös paikallinen alueen oman kulttuurin huomioiminen, yleisön kanssa kommunikointi ja idealistisista päämääristä luopuminen ovat kuulunut sen keskeisiin pyrkimyksiin.

  1. Aiheet?

Postmoderni arkkitehtuuri on lainannut paljon aiheita arkkitehtuurin historiasta. Keskeiseksi esimerkiksi tästä voidaan nostaa klassisten muotoaiheiden, kuten pylväiden ja päätykolmioiden lainaaminen.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Postmodernin arkkitehtuurin ominaispiirteiksi voidaan luetella historiallisten arkkitehtuurielementtien lainaaminen, runsas värien käyttö, liioittelu, monimuotoisuus, vaihtelevat tilaratkaisut, yllätyksellisyys ja eklektisyys, jonka kautta on harrastetu myös historian parodioimista. Postmodernismin teoreetikko Charles Jencks on liittänyt postmoderniin arkkitehtuuriin myös regionalistisia, surrationalistisia ja antropomorfisia piirteitä. Vaikka postmoderni arkkitehtuuri on lainannut klassisia aiheita, ei se edusta kuitenkaan uusklassismia. Syynä tähän on postmodernin arkkitehtuurin periytyminen modernista arkkitehtuurista sekä se, ettei sen käyttämä klassismi ole kaanonin mukaista.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Postmodernin arkkitehtuurin vaikutteet on otettu modernista arkkitehtuurista ja sieltä täältä arkkitehtuurin historiasta.

  1. Myöhempi merkitys?

Postmodernin arkkitehtuurin myöhempää merkitystä ei voida vielä määrittää ilmiön jatkuvan kehityksen takia.

  1. Kuvataide?

Katso kohta postmoderni kuvataide.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Robert Venturi (s.1925)

Charles W. Moore (1925-93)

Frank O. Gehry (s.1929)

Aldo Rossi (s.1931)

Michael Graves (s.1934)

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Charles W. Moore: Piazza d’Italia, New Orleans (1975-1978).

Michael Graves: Portland Building, Oregon (1980-1982).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1976: Concorden ensimmäinen kaupallinen lento.

1982: Metro avattiin Helsingissä.

 

 

Kirjallisuuslista: