Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Minimalismilla tarkoitetaan lähinnä taidesuuntausta, joka tähtäsi taiteen voimakkaaseen pelkistämiseen ja muodon yksinkertaistamiseen. Suuntauksen määritelmät ja sen piiriin liitetyt teokset ovat vaihdelleet paljon. Toisinaan osa poptaiteen, funktaiteen, luminismin, kineettisen taiteen ja sarjallisen taiteen teoksista on laskettu minimalismin piiriin. Minimalismista on käytetty myös nimitystä strukturalismi.

      1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Minimalismi syntyi Yhdysvalloissa 1960-luvulla vastareaktiona abstraktin ekspressionismin emotionaalisuudelle ja spontaanisuudelle. 1970-luvulla suuntausta alettiin pitää modernismin viimeisenä vaiheena. 

 2. Keskeiset pyrkimykset?

Minimalismin keskeisenä pyrkimyksenä oli taiteellisen sisällön eliminoiminen minimiin. Minimalismissa oli tärkeää ”puhtaiden” ratkaisujen esittäminen ja ulkoisten ja tunteenomaisten assosisaatioiden poistaminen. Kyseisessä pelkistämisessä tuli kiinnittää huomiota siihen, mikä on taiteen materiaaleille luontaista. Tämän katsottiin johtavan taideteoksen kokemisessa kokonaisvaltaiseen elämykseen. Taiteilijan keinot taiteen tekemisessä minimoitiin.

        3. Aiheet?

Minimalismin maalauksien aiheina oli itse maalaus.

        4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Minimalistisina on pidetty taideteoksia, joissa oli mahdollisimman vähän värin ja muodon vaihtelua. Yksinkertaisuutta korostettiin valtavankokoisilla perusmuodoilla ja yksivärisillä kappaleilla. Suuntauksen teokset olivat usein suurikokoisia. Minimalistisiksi kutsuttiin myös taideteoksia, joissa oli mukana mahdollisimman vähän taiteilijan omaa suoritusta tai joissa toistui sarjallisena tietty yksinkertainen elementti ennalta määrätyn periaatteen mukaisesti. Minimalistisessa taiteessa oli keskeistä ajattelu valmiin tuotoksen takana. Suuntauksen veistoksien materiaalina voitiin käyttää lähes mitä tahansa.

         5. Vaikutteet & esikuvat?

Minimalismi sai vaikutteita mm. psykologiasta ja fenomenologiasta.

         6. Myöhempi merkitys?

Minimalismin on nähty vaikuttaneen mm. käsite-, tila- ja performanssitaiteeseen.

         7. Arkkitehtuuri?

Suuntaukseen ei sisältynyt arkkitehtuuria.

          8. Keskeiset taiteilijat?

Donald Judd (1928-1994)

Sol LeWitt (s.1928)

Robert Morris (s.1931)

Carl André (s. 1935)

Frank Stella (s.1936)

Richard Serra (s.1939)

           9. Keskeinen esimerkkiteos?

Carl André: Vastaavuuksia (1966).

          10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1965: Suomen ensimmäinen jäähalli, Hakametsä avattiin Tampereella.

1969: Ensimmäinen miehitetty kuulento: Apollo 11 laskeutui kuun pinnalle.

 

          

           Kirjallisuuslista: