Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Julkisuuslain tavoitteet

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 17.50

 

Vuoden 1999 lopulla voimaan tullut laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) avaa journalistiselle tiedonhankinnalle runsaasti mahdollisuuksia päästä käsiksi erimuotoisiin viranomaisaineistoihin.

Lain tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa viranomaisten toiminnassa. Laki antaa lisäksi yksilöille ja yhteisöille mahdollisuuden valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä. Kolmantena ulottuvuutena laki parantaa vaikuttamisen mahdollisuuksia julkisen vallan käyttöön sekä omien oikeuksien ja etujen valvomiseen.

Laki korostaa julkisuuden ensisijaisuutta ja salassapidon poikkeuksellisuutta. Lakia sovelletaan kaikkeen julkisen vallan käyttöön riippumatta viranomaisen muodollisesta roolista. Lisäksi eri viranomaiset ovat itsenäisiä toisiinsa nähden. Suomessa ei erillistä ”julkisuusviranomaista”, vaan säännösten soveltamisvastuu on kullakin viranomaisella erikseen. Erimuotoinen viranomaisaineisto on välineneutraalia. Kyseeseen voivat tulla niin paperiset kuin sähköisessäkin muodossa olevat tekstit ja kuvat kuten ratkaisut, valmisteluasiakirjat, viranomaiselle toimitetut tai toiminnan yhteydessä laaditut asiakirjat, rekisterit ja rekisteritiedot.

Aiempaan, viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevaan lakiin verrattuna valmistelun julkisuus laajeni. Asiakirjat tulevat julkisiksi asian käsittelyn päätyttyä viranomaisessa tai selvityksen valmistuttua käyttötarkoitukseensa muutoin keskeneräisessä asiassa.

Uusi laki asetti viranomaisille myös erillisen velvoitteen edistää tiedonsaantia tiedottamalla keskeneräisistä yleisesti merkittävistä asioista.