Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Viranomaisrekisterit

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos keskiviikko 24. maaliskuuta 2010, 14.35
viranom_banneri

 

Viranomaisrekisterit

 

Rekisteriselosteita koskevassa tutkimusosiossa kartoitettiin viranomaisten hallinnoimia asiakirja- ja henkilörekistereitä, jotka liittyvät viranomaisten omiin (lakisääteisiin) erityistehtäviin. Asian selvittämiseksi rekistereistä pyydettiin tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet.

Erityisen tarkastelun kohteena olivat seuraavat rekisteritiedot: rekisterin nimi, rekisterin käyttötarkoitus, rekisterin tietosisältö, tietojen julkisuus / salassapito perusteluineen sekä tietojen luovutus. Esimerkiksi viranomaisen yleisiin toimintoihin liittyvien rekistereiden (diaari, asiakirjahallinta, talouden ohjaus, oma kirjanpito, henkilöstöhallinta, matkahallinta jne.) selosteet voitiin tarvittaessa karsia tietopyynnön ulkopuolelle. Samassa yhteydessä viranomaisia pyydettiin kertomaan, onko rekistereihin sisältyviä julkisia tietoja mahdollista saada a) sähköisessä muodossa ja b) erityisesti journalistista tarkoitusta varten myös massamuodossa (sekä asiakirja- että henkilörekistereistä)

Toteutus: Riitta Sokka, Pasi Nevalainen, Jarno Liski