Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Yleinen tiedonsaantioikeus

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.03

 

Julkisuusperiaatteen mukaan ”jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta”. Tämän ohella lakiin kuuluu joitakin erikseen säädeltyjä tiedonsaantioikeuksia. Yleisen, jokaisen tiedonsaantioikeuden lisäksi asianosaisilla ja viranomaisilla on erilliset laissa määritellyt tiedonsaantioikeutensa. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta. Tiedonsaantioikeus koskee kuitenkin vain viranomaisen laatimia, hankkimia tai viranomaiselle toimitettuja asiakirjat. Tiedonsaantioikeuden ulkopuolelle jäävät esimerkiksi muistiot ja tallentamattomat tiedot, kuten keskustelut.

Jos asiakirja on julkinen, tiedonsaantioikeus sitä koskeviin tietoihin on jokaisella. Jos asiakirja ei ole vielä julkinen, julkisuus on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on huomioitava kuitenkin vallankäytön avoimuus ja päätöksenteon perusteita koskeva tiedon ja tiedottamisen tarve. Tietojen saamista ei saa rajoittaa ilman asiallista ja laillista perustetta liikaa, ja tiedonpyytäjiä kohdeltava tasapuolisesti. Viranomaisen harkintavalta ei ole näin ollen vapaata vaikka asia ei olisi vielä tullutkaan ehdottoman (yleisen) tiedonsaantioikeuden piiriin.

Tietoja salassa pidettävästä asiakirjasta on mahdollista saada erikseen säädellysti. Toisaalta tällaisistakin asiakirjoista tieto on annettava sen julkisesta osasta, eikä esimerkiksi asian kuulumisella valmisteilla olevaan asiaan ole välttämättä vaikutusta asiakirjan julkisuuteen. Tiedonsaanti kohdistuu viranomaisen hallussa olevaan, sen toimivaltaan kuuluvaan asiakirjaan, eikä viranomaiselta edellytetä asiassa ”lopullista” ratkaisuvaltaa.

Diaaritietojen julkisuus mahdollistaa tietojen saamisen viranomaisessa vireille tulleesta tai vireillä olevasta asiasta. Julkisten asiakirjojen lisäksi tietoja voidaan antaa myös ei-julkisista asiakirjoista tutkimus- ja tilastotarkoituksiin sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystyötä varten. Toisella viranomaisella voi olla tiedonsaantioikeus salassa pidettäviin tietoihin, ja tietoja voidaan antaa suomalaisista asiakirjoista myös ulkomaan viranomaisille ja kansainvälisille toimielimille (ks. Tiedonsaanti).