Harjoitteluraportti

tekijä: Hanna Maria Reinikainen Viimeisin muutos perjantai 09. lokakuuta 2020, 10.57

Työharjoittelusta kirjoitetaan raportti, joka jätetään Hanna Reinikaiselle (hanna.m.reinikainen@jyu.fi) viimeistään kuukauden kuluessa harjoittelujakson päättymisestä. Raportti on usein 8–12 sivua. Työharjoittelun aikana kannattaa pitää jonkinlaista päiväkirjaa, jotta raportin kirjoittaminen aikanaan on helpompaa. Raportti on luottamuksellinen, eikä sitä toimiteta harjoittelupaikkaan.
 

Raportille on eduksi, jos pohdit oppimaasi suhteuttaen sitä yhteen (tai useampaan) seuraavista teoksista:

- Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice

- Wilcox, D. L. & Cameron, G. T., Public relations: strategies and tactics.

- Asunta, L. The Role, the Goal and the Soul of Professional Public Relations – Developing a Holistic Model of PR Professionalism.

 

Harjoitteluraportin sisältö

Yhteys harjoittelusuunnitelmaan: miten se toteutui?

Mitä uutta työtehtäviin tuli, mitä jäi puuttumaan?

 

Mitä opin?

 • omasta osaamisestani
 • omasta itsestäni
 • työtehtävistä ja niiden osa-alueista
 • työyhteisössä toimimisesta
 • organisaatiosta
 • tulevaisuuden suunnitelmistani

Mitä minun pitäisi vielä oppia?

 • tilannekatsaus: mitä osaan nyt, mitä toivottavasti tulevaisuudessa?
 • pitäisikö opintoja suunnata jotenkin?
 • gradupohdiskelua

Mikä minusta tulee isona – ja miten?

 • asiantuntijuus
 • erikoistuminen
 • vaihtoehdot

Pohdintaa harjoittelupaikasta

 • harjoittelupaikan arviointi
 • soveltuminen viestinnän alan harjoitteluun
 • mikä tuki ja mikä häiritsi oppimistani?

Raporttiin tulee liittää myös työssä tuotettuja dokumentteja eli juttuja, tiedotteita, organisaatiolehtiä tms.