Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Yleistä

tekijä: hanna — Viimeisin muutos maanantai 16. tammikuuta 2023, 11.56

Työssä oppiminen -opintojakso eli työharjoittelu on viestinnän johtamisen syventävien opintojen opintojakso. Työharjoittelu on täysipäiväistä ohjattua harjoittelua vähintään 2 kk tai osa-aikaista työtä pidemmällä aikavälillä siten, että työmäärä 2 kk kokopäivätyötä tulee täyteen. Usein työssä oppimisen jakso on kuitenkin pidempi: tavallisimmin se on 3 kk ja hyvistä syistä jotkut opiskelijat ovat jatkaneet työpaikassaan niin, että kokonaiskesto on ollut esimerkiksi 4–6 kk. Töissä voi olla pidempään kuin 2 kk esimerkiksi siksi, että työtarjous on erityisen hyvä oman työuran ja oppimisen kannalta. Opintojaksosta saa kuitenkin aina 10 opintopistettä.

Työharjoittelupaikaksi sopivat viestinnän tehtävät erilaisissa organisaatioissa. Työharjoittelusta tulee sopia etukäteen tohtorikoulutettava Heini Taimisen (heini.taiminen@jyu.fi) kanssa, jotta varmistutaan harjoittelupaikan soveltumisesta viestinnän johtamisen opintoihin. Ellei harjoittelusta ole sovittu etukäteen, opintopisteitä ei saa.

Työharjoittelupaikan hankit itse. Oppiaine ei hanki työharjoittelupaikkoja. Harjoittelulle voi kuitenkin hakea JSBE:n myöntämää harjoittelutukea. Hakuajoista ilmoitetaan erikseen.

Työn ei tarvitse olla nimenomaan työharjoittelua ja nimikkeen harjoittelija, vaan monenlainen työ käy harjoitteluksi. Jos jo olet työssä, on mahdollista suorittaa opintojakso osana omaa työtä, mutta silloin sovit etukäteen Hanna Reinikaisen kanssa, millaisen viestinnän johtamiseen liittyvän hankkeen teet työssäsi. Tavoitteena on opitun soveltaminen käytännössä. Lisäksi opintojakson tarkoituksena on solmia yhteyksiä työelämään, verkostoitua, arvioida omaa osaamista ja testata uratoiveita.

Työpaikalla tulee olla harjoittelijalle nimetty ohjaaja, joka antaa harjoittelujakson päätteeksi myös arvion suoriutumisestasi. Harjoittelujaksosta on hyvä tehdä harjoittelupaikan kanssa kirjallinen sopimus.

Ammattikorkeakoulututkintoon tehdyllä työharjoittelulla tai aiemmalla työkokemuksella ei voi korvata viestinnän johtamisen työharjoittelua. Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suorittavien ei kannata suorittaa työharjoittelua ennen kuin kandidaatin tutkinto on valmis tai melkein valmis. Suoraan maisteriopintoihin tulevien kannattaa yleensä sijoittaa työharjoittelu suunnilleen yhden vuoden maisteriopintojen jälkeen. Lisää harjoitteluun liittyviä asioita löydät yliopiston Työelämäpalveluiden verkkosivuilta.
 

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää viestinnän johtamisen asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt 
  • osaa soveltaa viestinnän johtamisen teoreettista osaamista alan työtehtävissä
  • tunnistaa viestinnän johtamisen osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet

Opiskelutapa

  • harjoittelusuunnitelma
  • ohjattu harjoittelu
  • harjoitteluraportti. 

Työharjoittelun ja siihen liittyvät dokumentit voit tehdä joko suomeksi tai englanniksi.
 

Suositus ajoituksesta

4. kevät – 5. vuosi (maisteriopintojen opiskelijoille 1. vuoden kesä – 2. vuosi)

 

Arviointi

Työharjoittelu eli Työssä oppiminen -opintojakso (10 op) arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus koostuu harjoittelusuunnitelmasta, harjoitteluraportista sekä harjoittelupaikan antamasta arvioinnista. Lisäksi harjoittelun tiedot tulee olla vietynä yliopiston sähköiseen työharjoittelujärjestelmään