Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Realismi on taiteessa ja kirjallisuudessa käytetty termi, jolla on tarkoitettu ulkoisen todellisuuden todenmukaista kuvaamista. Realismi on moniselitteinen termi koska sitä on käytetty ilmaisemaan sekä ajanjaksoa, että taideteoksen esittävyyden astetta.

1.      Aika, paikka ja syntykonteksti?

Ranskalaisena taidesuuntauksena realismi vaikutti n. vuosien 1848-1865 välisenä aikana. Suuntaus levisi myöhemmin ympäri maailman. Realismin syntyyn vaikutti romantiikan sekä historiamaalauksen vastustaminen. Suuntauksen johtohahmona toimi Gustave Courbet.

2.      Keskeiset pyrkimykset?

Realismi reagoi romantiikan ja historiamaalauksen todellisuuden vierautta vastaan. Courbetin laatiman realismin manifestin kantavana ajatuksena oli ”rakkaus aitoon totuuteen”. Varsinkin suuntauksen alkuaikoina realismilla oli yhteyksiä politiikkaan ja sitä pidettiin yleisesti vasemmalle suuntautuneena.

3.      Aiheet?

Realismin aiheet otettiin omasta ympäristöstä, jokapäiväisestä elämästä ja todellisuudesta. Lisäksi suuntauksen piirissä käytettiin yhteiskunnallisia aiheita, kuten esim. työläiskuvauksia.

4.      Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Realismin maalaustyyli pyrki todellisuuden jäljittelyyn. Ranskalaiseen realismiin on liitetty myös termi ”juste-milieu”, jolla tarkoitettiin ”keskitien” taiteilijoita, jotka pysyttelivät tyylillisesti akateemisen maalauksen ja uusimpien taidevirtausten välissä.

5.      Vaikutteet & esikuvat?

 Realismi sai vaikutteita mm. aikansa romanttis-realistisilta taidesuuntauksilta sekä Barbizonin koulukunnan taiteilijoilta. Realismin esikuviksi voidaan laskea myös esim. 1600-luvun hollantilaiset taiteilijat.

6.      Myöhempi merkitys?

Realismin pohjalta nousi 1900-luvulla useita taidesuuntauksia, kuten esim. sosiaalinen realismi ja kommunismin vaikutuspiirissä suosittu sosialistinen realismi sekä todellisuuden kuvaamiseen pyrkineet suuntaukset kuten foto-, hyper-, ja superrealismi. Realismilähtöiseksi taiteeksi on luettu myös uusasiallisuus sekä sellainen taide, joka välttää illusionismia ja representaatiota esittämällä valmistusmateriaaliensa kautta vain itseään.  

7.      Arkkitehtuuri?

Ei yhteyksiä arkkitehtuuriin.

8.      Keskeiset taiteilijat?

Ranska: Honore Daumier (1808-1879)

             Jean-Francois Millet (1814-1875)

             Gustave Courbet (1819-1877)

Venäjä: Ilja Repin (1844-1930)

9.      Keskeinen esimerkkiteos?

Gustave Courbet: Kivenhakkaajat (1849).

10.  Historiallisia yhtymäkohtia?

1849: Italialainen keksijä Antonio Meucci keksi puhelimen.

1865: John Wilkes Booth ampui Yhdysvaltain presidentin Abraham Lincolnin.

 

Kirjallisuuslista: