Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Varsinainen Egyptin valtakunta sai alkunsa kun kuningas Narmer yhdisti Ylä- ja Ala-Egyptin n. 3200 eaa. Tämän jälkeen maan historiallinen aika on jaettu ajanjaksoihin (ns. dynastioihin) poliittisten vaiheiden perusteella. Egyptin varhaisdynastinen aika käsittää yleisesti sen ensimmäiset dynastiat. Ajanjaksot ovat kuitenkin osittain päällekkäisiä ja niiden tarkka ajoitus on hankalaa.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Varhaisdynastinen aika sijoittuu vuosille n. 3000-2665 eaa. Kauden pääkaupunkina toimi Ylä-Egyptissä sijainnut Thinis eli Hierakonpolis.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Varhaisdynastisella kaudella luotiin perusta Egyptin taiteelle, joka kesti lähes muuttumattomana seuraavat 3000 vuotta. Taiteen keskeisinä pyrkimyksinä olivat yhdenmukaisuus, pysyvyys ja jatkuvuus. Em. pyrkimysten ylläpitämiseksi taiteeseen kehitettiin sääntöihin ja kuvaamisen konventioihin perustunut kaanon, jonka mukaan valmistetuilla teoksilla oletettiin olevan maagis-uskonnollisia merkityksiä. Tärkeässä asemassa oli kuoleman jälkeinen elämä, jonka oletettiin jatkuvan taide-esineissä. Esim. hautaveistosten uskottiin toimivan sielujen asuinsijoina.

  1. Aiheet?

Varhaisdynastisen ajan taiteen  keskeisinä aiheina toimivat hallitsijat, jumalat ja historialliset tapahtumat.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Varhaisdynastiselle ajalle ominaista oli konservatiivinen, ääriviivojen hallitsema kuvataide, jossa faaraot kuvattiin usein istuvina hahmoina. Kuvallisessa esittämisessä keskeistä oli arvoperspektiivin käyttäminen, eli tärkeimmät hahmot esitettiin muita suurempina. Taiteeseen kuului myös olennaisesti monimuotoinen symboliikka sekä hieroglyfit eli kuvakirjoitusmerkit. Lisäksi ajan taideteollisuus ja koriste-esineiden valmistus oli vireää.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Varhaisdynastisen ajan taide kehittyi hiljalleen omaan suuntaansa neoliittisen kauden taiteen pohjalta. Se sai vaikutteita myös Mesopotamian alueen taiteesta.

  1. Myöhempi merkitys?

Varhaisdynastisen ajan taide vaikutti voimakkaasti myöhempään egyptiläiseen taiteeseen, joka kaanonin kautta säilyi lähes muuttumattomana seuraavat 3000 vuotta.

  1. Arkkitehtuuri?

Varhaisdynastisen ajan arkkitehtuurista voidaan nostaa esimerkiksi savitiiliset hautarakennelmat,  mastabat. Ne olivat matalia, suorakulmaisia ja muodoltaan penkkimäisiä. Varallisuuden kasvaessa mastabat rakennettiin suuremmiksi ja niitä voidaan pitää porraspyramidin esiasteena.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Varhaisdynastisen ajan taiteilijoita ei juurikaan tunneta nimeltä.

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Narmerin ihomaalipaletti, Hierakonpolis (n. 3200 eaa.).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

 

Kirjallisuuslista:

Holthoer, Rostislav: Muinaisen Egyptin kulttuuri.