Henkilötiedot

tekijä: Tiia Marjaana Puputti Viimeisin muutos torstai 03. syyskuuta 2020, 13.46

Henkilötietojen käsittely

Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrot tässä kohtaa

1 Millaisia henkilötietoja tutkimusaineistossasi on? Miten suojelet tutkittavia? 

2 Liittyykö tutkimusaineistoosi muita eettisiä kysymyksiä?

Tutkitko ihmisiä? Onko aineistossasi henkilötietoja? Jos on, sinun tulee noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen kansallista tietosuojalakia. Huomaathan, että käsittelyllä tarkoitetaan tässä kaikkea henkilötietoihin liittyvää tekemistä, myös säilyttämistä. 

Tämänhetkisen tulkinnan mukaan opinnäytteen tekijä on itse tutkimuksen rekisterinpitäjä eli vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Tutkimushankkeissa, jossa teet opinnäytteen tutkimusryhmän osana, rekisterinpitäjä on usein yliopisto tai muu tutkimusorganisaatio. 

Tunnista henkilötiedot  

Henkilötiedon määritelmä on laaja. Henkilötieto on esimerkiksi  

 • ikä 

 • koulutustausta 

 • asuinalue kuva 

 • puheääni 

 • sormenjäljet 

 • etninen tausta tai kansallisuus  

 • siviilisääty 

 • harvinainen sairaus 

 • henkilölle tunnusomainen fyysinen piirre 

 • henkilölle tunnusomaiset väitteet ja mielipiteet 

 • tiedot tutkittavan lähipiiristä tai muista osapuolista 

Henkilötietoja ovat kaikki henkilöön liittyvät tiedot, joiden avulla henkilö voitaisiin tunnistaa. Tunnistaminen voi tapahtua tutkimusaineistosi pohjalta tai yhdistämällä tietoja esimerkiksi internetistä löytyviin muihin tietoihin. Henkilötiedot luokitellaan suoriin tunnisteisiin, vahvoihin epäsuoriin tunnisteisiin ja epäsuoriin tunnisteisiin. Suorat tunnisteet, kuten nimi, ovat ilmiselvästi henkilötietoja, mutta henkilötietoja ovat myös muunlaiset henkilöön liittyvät tiedot, ominaisuudet, tekijät, toiminta ja käyttäytyminen. Lue lisää tunnisteellisuudesta.

Henkilötietojen käsittelyn ohjeita ei sovelleta kuolleisiin henkilöihin tai fiktiivisiin henkilöihin.

Milloin henkilö on tunnistettavissa?  

 • Esimerkiksi jos haastateltavasta kerrotaan vaikkapa kotipaikkakunta ja ammatti, nämä tiedot saattavat riittää henkilön tunnistamiseen, jos kyseessä on pieni paikkakunta tai harvinainen ammatti 

 • Esimerkiksi presidentti on helposti tunnistettavissa, koska presidenttiys on asema, joka on vain yhdellä henkilöllä kerrallaan.  

Sisältääkö aineistosi erityisiä henkilötietoja?  

Erityisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi 

 • etninen alkuperä  

 • poliittiset mielipiteet  

 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus  

 • ammattiliiton jäsenyys  

 • terveyttä koskevat tiedot  

 • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen  

 • geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten 

Jos aineistosi sisältää erityisiä henkilötietoja, on erityisen tärkeää, että tietoja käsitellään vastuullisesti. Noudata näitä suojatoimenpiteitä 

 • Tietojen minimointi: käsittelyn tulee olla oikeasuhteista tutkimuksen tavoitteeseen nähden.  

 • Pseudonymisointi tulee tehdä aina, mikäli se on tutkimusasetelman kannalta mahdollista. Tästä lisää myöhemmin!

 • Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi: pidä kirjaa siitä, mitä teet, missä tiedot ovat tallessa ja mitä olet sopinut tutkittavien kanssa.  

Jos tuntuu hankalalta, muista, että tietosuojan ei ole tarkoitus estää tutkimuksen tekemistä. Tietosuojan tarkoitus on suojella tutkittavia. Opinnäytteen tekijänä sinulla on velvollisuus käsitellä tietoja vastuullisesti.