Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Henkilötiedot

by timapupu last modified Jun 27, 2023 11:57 AM

Henkilötietojen käsittely

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrot tässä kohtaa

1 Millaisia henkilötietoja tutkimusaineistossasi on? Miten suojelet tutkittavia? 

2 Liittyykö tutkimusaineistoosi muita eettisiä kysymyksiä?

Tutkitko ihmisiä? Onko aineistossasi henkilötietoja? Jos on, sinun tulee noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta ja Suomen kansallista tietosuojalakia. Huomaathan, että käsittelyllä tarkoitetaan tässä kaikkea henkilötietoihin liittyvää tekemistä, myös säilyttämistä. 

Tämänhetkisen tulkinnan mukaan opinnäytteen tekijä on itse tutkimuksen rekisterinpitäjä eli vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Tutkimushankkeissa, jossa teet opinnäytteen tutkimusryhmän osana, rekisterinpitäjä on usein yliopisto tai muu tutkimusorganisaatio. 

Tunnista henkilötiedot  

Henkilötiedon määritelmä on laaja. Henkilötieto on esimerkiksi  

 • ikä 

 • koulutustausta 

 • asuinalue kuva 

 • puheääni 

 • sormenjäljet 

 • etninen tausta tai kansallisuus  

 • siviilisääty 

 • harvinainen sairaus 

 • henkilölle tunnusomainen fyysinen piirre 

 • henkilölle tunnusomaiset väitteet ja mielipiteet 

 • tiedot tutkittavan lähipiiristä tai muista osapuolista 

Henkilötietoja ovat kaikki henkilöön liittyvät tiedot, joiden avulla henkilö voitaisiin tunnistaa. Tunnistaminen voi tapahtua tutkimusaineistosi pohjalta tai yhdistämällä tietoja esimerkiksi internetistä löytyviin muihin tietoihin. Henkilötiedot luokitellaan suoriin tunnisteisiin, vahvoihin epäsuoriin tunnisteisiin ja epäsuoriin tunnisteisiin. Suorat tunnisteet, kuten nimi, ovat ilmiselvästi henkilötietoja, mutta henkilötietoja ovat myös muunlaiset henkilöön liittyvät tiedot, ominaisuudet, tekijät, toiminta ja käyttäytyminen. Lue lisää tunnisteellisuudesta.

Henkilötietojen käsittelyn ohjeita ei sovelleta kuolleisiin henkilöihin tai fiktiivisiin henkilöihin.

Milloin henkilö on tunnistettavissa?  

 • Esimerkiksi jos haastateltavasta kerrotaan vaikkapa kotipaikkakunta ja ammatti, nämä tiedot saattavat riittää henkilön tunnistamiseen, jos kyseessä on pieni paikkakunta tai harvinainen ammatti 

 • Esimerkiksi presidentti on helposti tunnistettavissa, koska presidenttiys on asema, joka on vain yhdellä henkilöllä kerrallaan.  

Sisältääkö aineistosi erityisiä henkilötietoja?  

Erityisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi 

 • etninen alkuperä  

 • poliittiset mielipiteet  

 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus  

 • ammattiliiton jäsenyys  

 • terveyttä koskevat tiedot  

 • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen  

 • geneettiset ja biometriset tiedot henkilön tunnistamista varten 

Jos aineistosi sisältää erityisiä henkilötietoja, on erityisen tärkeää, että tietoja käsitellään vastuullisesti. Noudata näitä suojatoimenpiteitä 

 • Tietojen minimointi: käsittelyn tulee olla oikeasuhteista tutkimuksen tavoitteeseen nähden.  

 • Pseudonymisointi tulee tehdä aina, mikäli se on tutkimusasetelman kannalta mahdollista. Tästä lisää myöhemmin!

 • Henkilötietojen käsittelyn dokumentointi: pidä kirjaa siitä, mitä teet, missä tiedot ovat tallessa ja mitä olet sopinut tutkittavien kanssa. 

Kun käsittelet henkilötietoja, tietoja ei saa tallentaa mihin tahansa. Et voi käyttää esimerkiksi Googlen pilvipalveluita. 
Huolehdi henkilötietojen tietoturvasta, jos teet haastatteluita etänä
 • Käytä yliopiston tunnusten kautta Zoom-ohjelmaa. Tällöin on tärkeää käyttää Zoomia osoitteessa https://jyufi.zoom.us ja kirjautua yliopiston tunnuksilla. 
 • Yliopiston tietoturvaohjeessa sanotaan, että Zoomia tulisi käyttää yliopiston laitteella, jos haastattelussa käsitellään arkaluontoisia henkilötietoja. Mieti, onko tämä kohdallasi mahdollista. Lisäksi tallentaminen tulisi tehdä digipalveluiden levypalveluun, eli ei esimerkiksi omalle koneelle. 
 • Jos ei käsitellä arkaluontoisia henkilötietoja, myös Microsoft Teamsiä voi käyttää. 
Kyselyt tehdään Webropol-ohjelmalla, ei esim. Google Forms. Jos kyselyssä on arkaluontoisia tietoja (kuten erityisiä henkilötietoja) tulee käyttää RedCap-kyselyohjelmaa, joka on tarkoitettu nimenomaan sensitiivisen datan käsittelyyn.

Jos tuntuu hankalalta, muista, että tietosuojan ei ole tarkoitus estää tutkimuksen tekemistä. Tietosuojan tarkoitus on suojella tutkittavia. Opinnäytteen tekijänä sinulla on velvollisuus käsitellä tietoja vastuullisesti.