Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

FAIR-periaatteet

tekijä: timapupu Viimeisin muutos tiistai 27. kesäkuuta 2023, 12.04

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

Tutkimusaineistojen osalta vastuullisen tieteen tuntomerkeistä huolehditaan noudattamalla mahdollisimman hyvin seuraavia FAIR-periaatteita: 

  • Findable: tutkimusaineisto kuvaillaan kattavilla metatiedoilla. Metatiedot voidaan julkaista hakupalvelussa, jossa sille annetaan pysyvä tunniste. Myös itse aineisto voidaan joissain tilanteissa julkaista.
    • Metatieto (metadata) tarkoittaa tietoa tiedosta, tässä tapauksessa tietoa tutkimusaineistostasi. Metatietoja ovat esimerkiksi aineistolle annettu nimi sekä milloin ja miten aineisto on kerätty. Metatiedoista lisää myöhemmin. 
  • Accessible: tutkimusaineisto tai vähintään sen metatiedot ovat saavutettavissa. Saavutettavuus voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että metatiedot on julkaistu arkistossa, jonka kautta aineistoa voi pyytää käyttöön.

  • Interoperable: tutkimusaineisto on koottu ja dokumentoitu tavoilla, jotka noudattavat muotovaatimuksia (määrämuotoisuus) sekä ovat ymmärrettäviä ja mahdollistavat aineiston käytön myös muissa yhteyksissä. 

  • Re-usable: tutkimusaineistolla on selkeä käytön mahdollistava lisenssi, aineisto on kuvailtu kattavasti ja aineisto täyttää tiedeyhteisön laatuvaatimukset. 

FAIR-periaatteet ovat ideaali. Aineisto voi täyttää vain osan FAIR-periaatteista ja olla silti arvokasta. Perusopintovaiheessa FAIR-periaatteet kannattaa tiedostaa, vaikka niitä ei välttämättä ole mahdollista noudattaa kuin osittain.

FAIR-periaatteiden noudattamisessa kannattaa pyrkiä niin pitkälle kuin mahdollista, eikä antaa mahdottomiltakaan tuntuvien kohtien lannistaa. Erityisesti yhteentoimivuus-osassa painotetaan määritelmissä vahvasti koneluettavuutta, joka kaikilla aineistotyypeillä ei kerta kaikkiaan ole vielä mahdollista. Tutkijan (ja opiskelijan) vastuulla on keskittyä ensisijaisesti aineiston kokoamiseen mahdollisimman järjestelmällisesti ja dokumentoidusti. Löydettävyyteen ja saavutettavuuteen liittyviin metatietoihin, säilytykseen ja julkaisemiseen saa apua Avoimen tiedon keskuksesta. 

FAIR-periaatteet mainitaan usein avoimen tieteen ja aineistojen avaamisen yhteydessä. On totta, että FAIR-periaatteet mahdollistavat aineiston avaamisen pienellä vaivalla, mutta FAIR-periaatteet eivät ole vain tätä varten. FAIR-periaatteet ja hyvät aineistonhallinnan käytänteet ovat osa hyvää tieteen tekemistä ja niiden noudattaminen tekee aineistoista sekä tehdystä tieteestä parempaa – se on toistettavampaa, verifioidumpaa, jäsennellympää ja helpommin raportoitavissa. 

Halutessasi voit tutustua FAIR-periaatteisiin tarkemmin ja katsoa lyhyen videon FAIR-periaatteista.