Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Aineistonhallintasuunnitelma

tekijä: timapupu Viimeisin muutos tiistai 27. kesäkuuta 2023, 12.04

Materiaali on siirretty uusille sivuille (linkki). Tätä Kopassa olevaa materiaalia ei enää päivitetä ja siinä voi olla vanhentuneita tietoja.

Mikä aineistonhallintasuunnitelma? 

Aineistonhallinnan suunnittelu on tärkeä osa tutkimuksen suunnittelua. Sen tarkoituksena on varmistaa, että tutkimusaineistojen suhteen noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja että tutkimusaineisto ei vaarannu missään vaiheessa. Samalla pohditaan, onko aineiston avaaminen ja jatkokäyttö mahdollista. Aineistonhallintasuunnitelma sisältää myös tarvittavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät kysymykset. Tutkimusmaailmassa aineistonhallintasuunnitelma on yhä useammin tutkimusrahoituksen ehto. 

Vaikka aineistonhallintasuunnitelma ei olisi sinulle pakollinen, se kannattaa tehdäkoska niin itse varmistat, että aineistosi tulee kootuksi kunnolla, ja kerrot tiedeyhteisölle, miten olet huomioinut edellä kuvattujen FAIR-periaatteiden toteutumisen oman tutkimusaineistosi osalta. Aineistonhallinta on osa tutkimusosaamista.

Valtakunnallinen tutkimusaineistoja arkistoiva ja välittävä Tietoarkisto on koonnut Aineistonhallinnan käsikirjan asioista, joihin aineistonhallintasuunnitelmassa tulisi vastata. Tämän kurssin materiaalit pohjautuvat monelta osin kyseiseen sivustoon. 

Aineistonhallintasuunnitelmasta on useita malleja. Yksi vaihtoehto on tutkijoiden käyttämä DMP Tuuli (DMP = data management plan). Jos käytät sitä, niin rekisteröidyttyäsi käyttäjäksi ja aloittaessasi uuden suunnitelman luomisen (Create a new plan), käytä Jyväskylän yliopiston tuottamaa aineistonhallinnan suunnittelun ohjeistusta (Select guidance). Voit käyttää myös Tuulin ohjeistoa, suomenkielinen ohje alkaa sivulta 6. Jotkut tutkimusrahoittajat voivat vaatia DMP Tuulin käyttämistä. Kurssilla tehtävä suunnitelma perustuu vastaaviin Suomen Akatemian ohjeistuksiin. 

Katso video aineistonhallinnasta historian tieteenalan näkökulmasta.

Katso video aineistonhallinnan vaiheista. Video auttaa sinua hahmottamaan jo tässä vaiheessa, millaisia asioita aineistonhallintaan liittyy. Videon asiat käydään tarkemmin läpi kurssin eri osioissa.

Oma aineisto vai valmis aineisto? 

Aineistonhallinnan suunnitteluun vaikuttaa oleellisesti, 

  • käytätkö uudelleen valmiita tutkimusaineistoja vai 
  • keräätkö oman, uuden tutkimusaineiston ja 
  • tuotatko aineistoja primääriaineistosi pohjalta. 

Monet aineistonhallintasuunnitelmassa huomioon otettavat asiat koskevat ennen kaikkea uuden aineiston keruuta. Arkistoidun tutkimusaineiston jatkokäyttö onkin sikäli helpompaa, että useimmat aineistonhallinnan kysymyksistä on ratkaistu jo tutkimusaineistoa kerättäessä ja arkistoitaessa. Tällöin aineistonhallintasuunnitelman laatiminen vaatii vähemmän vaivaa. Toisaalta valmiiseen aineistoon tutustuminen vie aikaa. Lue kokemuksista: Arkistoitu aineisto sopii sekä määrälliseen että laadulliseen opinnäytetyöhön. Ja lue hyödyistä: Tietoarkisto on FAIR.

Katso Kirjastotuutorin Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot -sivun lopusta, mistä löydät valmiita tutkimusaineistoja! 

 

Aineistonhallinta on osa tutkimuksen suunnittelua 

Kun keräät oman tutkimusaineiston, varaa riittävästi aikaa aineistonhallintasuunnitelmasi huolelliseen tekemiseen ennen aineiston keruuta. Suunnitelman huolellinen laatiminen mahdollistaa tutkimusaineiston keruuseen, käsittelyyn, säilyttämiseen ja mahdolliseen avaamiseen ja arkistointiin liittyvien monien erilaisten kysymysten hallitun ratkaisemisen. Tee suunnittelutyötä yhdessä ohjaajasi kanssa osana muuta tutkimussuunnitelmatyötä.  

 

Kuva: Vastuullinen tiede ja tutkimusaineistojen hallinta opinnäyteprosessissa, pohjautuu Tietoarkiston malliin tutkimusaineistojen elinkaaresta Aineistonhallinnan käsikirjassa