Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Perusopinnot

tekijä: saarimak — Viimeisin muutos tiistai 17. kesäkuuta 2014, 21.58

Perusopintojen esittely

Perusopintojen tavoitteena on oppia matemaattisen ajattelun alkeita eli johdonmukaista ja aukotonta päättelyä sekä tunnistaa yksinkertaisimpia matemaattisia ongelmia ja osata ratkaista niitä itsenäisesti. Matematiikan osaamisessa olennaista on tietosisältöjen ymmärtäminen ja kyky soveltaa hankittua tietoa uusien ongelmien ratkaisemisessa.

Matematiikan perusopinnoissa (sivuaineopiskelijoille) perehdytään lineaarialgebraan, differentiaali- ja integraalilaskentaan, sarjoihin ja differentiaaliyhtälöihin sekä diskreettiin matematiikkaan. Mahdollisesti tutustutaan myös symboliseen laskentaan. Opinnot antavat varsin laaja-alaisen kuvan matematiikan osa-alueista.

Sivuaineopiskelijoille tarkoitetut perusopinnot (25 op) koostuvat pääsääntöisesti seuraavista opintojaksoista:

Viimeksi mainitun kurssin tilalla voi vaihtoehtoisesti suorittaa Symbolisen laskennan ja aineopintokursseja, ks. Opintovaatimukset 2014.

Opintokokonaisuuteen kuuluu yhteensä n. 180 tuntia luento-opetusta, n. 90 tuntia pienryhmäohjauksia ja n. 80 tuntia ryhmäharjoituksia. Opintojaksojen suoritukset koostuvat harjoitustehtävistä, opiskelutehtävistä ja tenteistä.

Opintojaksojen meneillään olevien toteutusten tiedot näkyvät Korpissa (etsi kurssit nimen tai koodin avulla). Kurssimateriaalit (harjoitus- ja ohjaustehtävät ym.) tulevat jakoon Kopan kurssi-osiossa, jonne on linkki Korpin kurssitoteutusten kautta. Tällaisen materiaalin voivat nähdä vain asianomaiselle kurssille ilmoittautuneet.

Perusopinnot antavat jatko-opiskelukelpoisuuden ja ne voi täydentää perus- ja aineopinnoiksi (60 op). Katso sivulta Aineopintoihin! lisää tästä mahdollisuudesta.