Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

tekijä: huli — Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Surrealismi oli maailmansotien välillä vaikuttanut taiteen ja kirjallisuuden antiporvarillinen ja perinteisiä arvoja vierastanut suuntaus. Myöhemmin liike laajeni ja sen ajatuksia omaksuttiin eri taiteilijapiireissä.

1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Virallisesti surrealistinen liike syntyi vuonna 1924 kun sen johtohahmo, ranskalaisen runoilija André Breton (1896-1966) julkaisi ensimmäisen surrealistisen manifestin. Suuntauksen huippukausi sijoittui ajalle 1924-1930-l. Toisen maailmansodan jälkeen surrealismi vaikutti vielä useita vuosikymmeniä Euroopan ja Yhdysvaltojen taiteessa. Surrealismin on nähty syntyneen vastalauseena  kubistiselle yms. rationalistiselle taiteelle.

2. Keskeiset pyrkimykset?

Surrealistien keskeisenä pyrkimyksenä oli tuoda ihmisen tiedostamaton ja alitajuinen esiin.Surrealistit etsivät tietä sattumien ja unien hallitsemaan ’ylitodelliseen’. Kyseistä ’ylitodellisuutta’ ei surrealistien mukaan saavutettu loogisen ajattelun, vaan tiedottoman mielen oivalluksien, unien ja sattuman avulla. Manifestissa surrealismin nähtiin vapauttavan runoilijat ja taiteilijat kaikista järjen, moraalin ja esteettisten sääntöjen rajoitteista.

3. Aiheet?

Surrealismin taiteessa ei esiintynyt mitään yhteistä aihepiiriä.

4. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Surrealismin taiteelle oli ominaista unenomaiset, irrationaaliset, maagis-mystiset sommitelmat, jotka koostuivat todellisuusilmiöistä ja symboleista sekä oudoista tila- ja aikasuhteista. Sille oli tyypillistä myös esinekatkelmien yhdistäminen uusiksi symbolisiksi kokonaisuuksiksi ja muotojen deformaatio. Surrealismin taiteessa suosittiin automaattisia tekniikoita, joissa taiteilija esimerkiksi antoi siveltimensä ”kulkea vapaasti” kankaalla. Saksalainen Max Ernst  otti käyttöön vuonna 1925 frottageksi kutsutun tekniikan, jossa paperia hangattiin värillä siten, että sen alla olevien esineiden pintakuviointi siirtyi paperille. Automatismin rinnalle nousi rationalistinen surrealismi, jonka keskiössä oli Dalín lanseeraama ”paranoidiskriittinen metodi”. Erityisesti Dalín ja Magritten tyylille oli ominaista tarkka maalaustekniikka, joka oli sukua 1800-luvun akateemiselle maalaukselle.

5. Vaikutteet & esikuvat?

Surrealismi sai vaikutteita dadalta ja monet dadaistit liittyivätkin surrealisteihin. Liike sai vaikutteita myös esim. freudilaisesta psykoanalyysista ja italialaisen Giorgio de Chiricon johtamasta metafyysisestä maalaustaiteesta. Lisäksi surrealismin esikuviksi voidaan nostaa esim. Francisco Goyan, Hieronymos Boschin, Odilon Redonin ja Marc Chagallin taidetta.

6. Myöhempi merkitys?

Surrealismin automatismi vaikutti mm. abstraktin ekspressionismin syntyyn. 

7. Arkkitehtuuri?

Suuntauksella ei ollut yhteyksiä arkkitehtuuriin.

8. Keskeiset taiteilijat?

Hans Arp (1886-1966)

Max Ernst (1891-1976)

Joan Miró (1893-1983)

Paul Delvaux (1897-1994)

René Magritte (1898-1967)

Luis Buñuel (1900-1983)

Yves Tanguy (1900-1955)

Alberto Giacometti (1901-1966)

Salvador Dalí (1904-1989)

Frida Kahlo (1907-1954)

Meret Oppenheim (1913-1985)

9. Keskeinen esimerkkiteos?

Salvador Dalí: Muiston pysyvyys (1931).

10. Historiallisia yhtymäkohtia?

1924: Edwin Hubble ilmoitti havainneensa muita galakseja.

1934: Kiinan kommunistien Pitkä marssi alkoi.

 

 

Kirjallisuuslista: