I Ongelmanasettelua koskevat tehtävät

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos keskiviikko 29. huhtikuuta 2009, 13.22

Ongelmanasettelua koskevat tehtävät on jaoteltu kahteen eri osa-alueeseen.

A. opiskelijan omaan tutkimusaiheeseen tai tieteenalaan liittyvät soveltavat tehtävät

B. teoreettiset tai laajemmat pohdintaa vaativat tehtävät

I 1 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi aihepiiri (esim. opinnäytetyösi aihepiiri). Muotoile aihepiiristä kolme erilaista ongelmanasettelutapaa.

I 2 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi aihepiiri (esim. opinnäytetyösi aihepiiri). Pohdi, millaiset tutkimustavoitteet sopivat aihepiirin tutkimiseen hyvin ja millaiset huonosti.

I 3 A Valitse jokin sinua kiinnostava tieteenalasi aihepiiri tai ilmiö (esim. opinnäytetyösi aihepiiri). Mieti, miten aihepiiristä voitaisiin muotoilla aiheen tai ilmiön a) nykytilaan, b) tulevaisuuteen ja c) menneisyyteen liittyvä tutkimustavoite.

I 4 A Valitse sivuston ongelmanasettelun tavoitteita esittelevästä kuviosta jokin sinua kiinnostava tutkimustavoite. Millaisia aihepiirejä tai ilmiöitä tieteenalallasi on tutkittu kyseisen tavoitteen ohjaamana?

I 5 B Etsi tieteenalaasi liittyvä tutkimus, jonka tavoitteena on ollut teorian muodostaminen. Esittele tutkimuksen tavoitteita lyhyesti.

I 6 B Pohdi, millaiset ongelmanasettelut ovat tyypillisiä tieteenalallasi tällä hetkellä. Millaiset ongelmanasettelut olivat tyypillisiä alallasi 20 vuotta sitten?

I 7 B Pohdi, millaiset tutkimustavoitteet ovat tieteenalallasi kaikkien yleisimpiä ja tieteenalasi ydinaluetta parhaiten kuvaavia.

I 8 B Pohdi, miten laadullisen ja määrällisen tutkimuksen ongelmanasettelun tavoitteet eroavat toisistaan.

I 9 B Valitse sivuston ongelmanasettelun tavoitteita esittelevästä kuviosta kolme tutkimustavoitetta, joissa on mahdollista hyödyntää samaa aineiston analyysimenetelmää. Miksi kyseinen analyysimenetelmä soveltuu valitsemiesi tavoitteiden rajaamien ongelmien tutkimiseen?