tekijä: Antti Samuli Vallius Viimeisin muutos torstai 09. syyskuuta 2010, 17.00

Bauhaus oli saksalainen arkkitehtuuri- ja taideteollisuuskoulu.

  1. Aika, paikka ja syntykonteksti?

Bauhaus perustettiin Walter Gropiuksen toimesta vuonna 1919 Weimarissa, Saksassa. Sen kantavana ideana oli taideteollisuus- ja taidekoulun yhdistäminen. Vuonna 1925 koulu muutti Dessauhun ja vuonna 1932 Berliiniin. Natsit lopettivat Bauhausin toiminnan vuonna 1933, jonka jälkeen koulun opettajat levittivät ideoitaan erityisesti Yhdysvaltoihin. Esimerkiksi Lazlo Moholy-Nagy perusti vuonna 1937 Chicagoon New Bauhausin.

  1. Keskeiset pyrkimykset?

Bauhausin alkuperäisenä pyrkimyksenä oli yhdistää rakennustaiteellinen kokonaissuunnittelu taiteeseen ja käsityöhön. Sen tavoitteena oli kollektiivinen taideteos, jossa yhdistyivät erityisesti funktionalismi ja konstruktivismi. Myöhemmin Bauhausin keskeiseksi pyrkimykseksi nousi standardituotteiden luominen. Tämän keskiössä oli käyttöesineiden suunnittelu massatuotantoa varten.

  1. Aiheet?

Bauhausin keskeisiksi aiheiksi voidaan mieltää geometriset muodot.

  1. Tyylilliset ja tekniset ominaispiirteet?

Bauhausin arkkitehtuurille oli ominaista epäsymmetrinen sommittelu, kuutiomuodot, usein kulmista ulkonevat tasakatot, nauhaikkunat, valkoinen rappaus ja materiaalien kuten teräksen, teräsbetonin sekä lasin käyttö. Sen muotokieli oli pääasiallisesti taloudellisuuteen tähtäävää, geometrista sekä  yksinkertaista ja väreiltään harkittua. Myös taideteollisuudessa tärkeinä materiaaleina esiintyivät teräs ja lasi. Bauhausin koulussa kehitettiin esim. teräsputkihuonekalut.

  1. Vaikutteet & esikuvat?

Bauhaus sai voimakkaasti vaikutteita neoplastisismilta sekä konstruktivistisilta taidesuuntauksilta. Sen alkuperäisiksi vaikuttajiksi voidaan laskea John Ruskin, William Morris ja Arts and Crafts –liike. Lisäksi Le Corbuserin funktionalistinen ”asumiskone” toimi Bauhausin arkkitehtuurille esikuvallisena.

  1. Myöhempi merkitys?

Bauhaus toimi modernin suunnittelun suunnannäyttäjänä ja vaikutti voimakkaasti myöhempään eurooppalaiseen arkkitehtuuriin, esinesuunnitteluun ja typografiaan. Bauhaus toimi esimerkiksi osittain funktionalismin kanssa rinnakkain antaen sille myös vaikutteita.

  1. Kuvataide?

Bauhausin kuvataide oli pääsääntöisesti geometriaan ja struktuuriin keskittyvää ja se oli sitoutunut muihin koulussa opetettuihin taiteen muotoihin. Täten kuvataide toimi taideteollisuuden ja arkkitehtuurin kanssa yhdessä. Kokonaistaideteoksen ideassa kuvataidetta käytettiin erityisesti seinämaalauksissa ja yleisesti rakennusten sisätilojen koristelussa.

  1. Keskeiset taiteilijat?

Koulun johtajina toimivat Walter Gropius (1883-1969), Hannes Meyer (1889-1954) ja Mies van der Rohe (1886-1969). Muita koulun opettajia olivat mm. Johannes Itten (1888-1967), Wassily Kandinsky (1866-1944), Paul Klee (1879-1940), Theo van Doesburg (1883-1931) ja Lazlo Moholy-Nagy (1895-1946).

  1. Keskeinen esimerkkiteos?

Arkkitehtuuri: Walter Gropius: Bauhaus-rakennukset, Dessau (1925-1926).

Taideteollisuus: Marcel Breuer: Kromattu teräsputkituoli (1925).

  1. Historiallisia yhtymäkohtia?

1919: Yhdysvalloissa tulee voimaan kieltolaki.

1925: Lontoon ensimmäiset kaksikerrosbussit liikenteeseen.

1932: Ensimmäiset Venetsian filmifestivaalit.

 

 

Kirjallisuuslista: