Tamás Péter Szabó (OKL)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos torstai 27. huhtikuuta 2023, 13.31

Graduryhmän esittely

Aiheet:

1. Oppimisympäristöt: innovatiiviset menetelmät ja suunnittelutavat

2. Kielitietoinen ja monikielinen pedagogiikka: kielten opetus ja oppiminen monimuotoisessa yhteisössä koulussa ja koulun ulkopuolella

Ohjaajat: Tamás Péter Szabó (tamas.p.szabo@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Syksy 2023

Ohjattavien töiden maksimimäärä: 3

Hakijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Luokanopettajankoulutus

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Vuorovaikutteiset ja teknologiset oppimisympäristöt

Tarjoan ohjausta suomeksi ja englanniksi.

En ole tavattavissa 28.4. Zoomissa.

********************************************************

Topics:

1. Learning environments: innovative methods and design processes

2. Language aware and multilingual pedagogy: language teaching and learning in diverse communities in school and outside-of-school contexts

Supervisor: Tamás Péter Szabó (tamas.p.szabo@jyu.fi)

Start date: Spring 2023 

Maximum number of theses to be supervised: 3

The degree programme of the student can be:

  • Teacher Education
  • International Master’s Degree Programme
Maximum number of theses to be supervised: 

Choose which of our Faculty’s areas of research focus does your own research represent:
  • Education, teaching and interventions

  • Interactive and technology-enhanced learning environments

I can supervise

  • Theses written in English individually.

I am not available on Zoom.