Mira Kalalahti (OKL)

tekijä: Iida Annikki Rautiainen Viimeisin muutos maanantai 11. huhtikuuta 2022, 12.08

Aiheet

1. Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ohjauksessa / justice in career guidance

2. Ohjauksen yhteistyö ja jaettu asiantuntijuus / co-operation and relational expertise in guidance

3. Ohjauksen sosiokulttuuriset tilat / socio-cultural contexts of guidance

4. Ohjauksen kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka / sociology of education and education politics of guidance

Aloitusajankohta: Jatkuva haku

Ohjaaja: Mira Kalalahti, mira.m.kalalahti@jyu.fi

Opiskelijan tutkinto-ohjelma voi olla:

  • Luokanopettajakoulutus
  • Erityispedagogiikka
  • Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede
  • Varhaiskasvatustiede
Ohjattavien töiden määrä: 3

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:
  • Koulutus, opetus ja interventiot
Tarjoan ohjausta suomeksi ja englanniksi.

Muut valintakriteerit: Hakijan tutkielman tulee suuntautua opinto- ja uraohjauksen alueille.

Olen tavattavissa 29.4. klo 9.30–11.00 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/63633364488

Muita huomioita: Ohjausalan graduryhmät muodostetaan pääosin ohjausalan koulutuksiin osallistujien kesken. Ryhmiin otetaan kuitenkin myös muutamia ohjausalalta tutkielmaa tekeviä opiskelijoita ohjausalan koulutusten ulkopuolelta.