Skip to content. | Skip to navigation

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Minna Torppa (OKL) FI & EN

by Ursula Anu Maria Kaari last modified Oct 25, 2023 09:49 AM

Aiheet

1. Lukutaidon kehitys ja lukivaikeus 

2. Matematiikan taitojen kehitys ja matematiikan oppimisvaikeus

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/earlymath

3. Kodin oppimisympäristö 

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/earlymath

4. Oppimismotivaatio ja oppimiseen liittyvät tunteet 

https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/earlymath 

5. Kriittinen lukutaito

https://educritical.fi/fi/

Ohjaajat: Minna Torppa (minna.p.torppa@jyu.fi)

Aloitusajankohta: Kevät 2024, jatkuva haku

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Lapsuus ja perhe

  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Ohjattavien töiden määrä: 6

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/69806034514

Muita huomioita

  • Useita valmiita aineistoja 2-vuotiaista aikuisiin
  • Vain kvantitatiiviset menetelmät
  • Täsmällinen toteutusmuoto ja aikataulut sovitetaan ryhmän toiveiden mukaisesti

*************************************************************

Topics

1. Reading development and dyslexia

2. Math development and dyscalculia

see: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/earlymath

3. Home learning environment

see: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/earlymath

4. Learning motivation and emotions

see:https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/hankkeet-projects/earlymath 

5. Critical reading

see: https://educritical.fi/fi/

Thesis supervisors: Minna Torppa (minna.p.torppa@jyu.fi)

Start date: Spring 2024, continuous application

Maximum number of theses to be supervised: 6

Choose which of our Faculty’s areas of research focus does your own research represent:

  • Childhood, family, interaction and wellbeing

  • Psychological and neurocognitive basis of learning

 I am available on 27 October at 9.30-11 (Zoom): https://jyufi.zoom.us/j/69806034514

Additional information

  • Various datasets for use including data from age 2 to adulthood
  • Only quantitative methods