Kertomukset

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos tiistai 28. tammikuuta 2014, 19.39
Kun tutkimuksen tavoitteena on selvittää ihmisten kokemusta, käsitystä tai tapaa kuvata jotakin ilmiötä, tutkimusaineisto voidaan koota vapaamuotoisen kirjoitus- tai kerrontapyynnön avulla.

 

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

 

Valittuja ihmistä pyydetään kirjoittamaan tai kertomaan kertomus ilmiöstä, joka on tutkimuksen kohteena. Eräs erityinen kertomuksen laji on omaelämäkerta, jossa kertoja kertoo omaan elämäänsä liittyvistä tapahtumista ja kokemuksista. Tiettyyn teemaan, kuten vaikkapa taiteeseen, yksinäisyyteen, sotaan tai lapsuuteen, liittyviä kertomuksia kutsutaan teemaomaelämäkerroiksi.

Lue tarkemmin kerronnallisista aineistonkeruumenetelmistä alla olevista linkeistä.

Oplatka, Izhar, 2001. Building a Typology of Self-Renewal: Reflection Upon-Life Story Research. The Qualitative Report, 2001, 6:4.

Hannabuss, Stuart, 2000. Being there: ethnographic research and autobiography. Library Management, 2000, 21:2. (pdf)

Forum: Qualitive Social Reseach, 2003, 4:3. Thematic Issue: Doing biographical research.

Tutustu tutkimusesimerkkeihin, joiden aineisto on koottu kerronnallisten menetelmien avulla.

Valtonen, Heli, 2004. Minäkuvat, arvot ja mentaliteetit. Tutkimus 1900-luvun alussa syntyneiden toimihenkilönaisten omaelämäkerroista. (pdf)