Kokonaistutkimus, otanta ja harkinnanvarainen näyte

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos perjantai 10. huhtikuuta 2015, 13.37

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

 

Kokonaistutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, jossa tutkijan mielenkiinto kohdistuu samalla painoarvolla koko tutkimuksen perusjoukkoon, kuten esimerkiksi kaikkiin yhdistyksen jäseniin tai taiteilijan koko tuotantoon. Kun perusjoukko on kooltaan pieni, tutkimus on mielekästä toteuttaa kokonaistutkimuksena. Usein kuitenkin perusjoukko on niin suuri, että kaikkia siihen kuuluvia havaintoyksiköitä ei ole mielekästä eikä mahdollista tutkia. Tällöin perusjoukosta on valittava vain tiettyjä havaintoyksiköitä lähempään tarkasteluun. Valinta voidaan suorittaa eri tavoin, esimerkiksi satunnaisella otannalla tai harkinnanvaraisella otannalla, jolloin havaintoyksiköitä kutsutaan näytteiksi. Tutkimuksen tavoitteet, ongelmanasettelu ja tutkimuksen strategiset valinnat vaikuttavat siihen, miten otanta on mielekästä tehdä.

Lue tarkemmin tutkimuksen perusjoukkoon ja otantaan liittyvistä aiheista alla olevista linkeistä.

Mattila, Mikko, Otos ja otantamenetelmät. Borg, Sami, Paaso, Eija, Mattila, Mikko ja Sivonen, Jouni. KvantiMOTV - Kvantitatiivisten menetelmien tietovaranto. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Otanta. Tilastojen ABC. Tilastokoulu. Tilastokeskus.

Routio, Pentti, Otantatutkimus. Tuotetiede. Taideteollisen korkeakoulun virtuaaliyliopisto.

Perusjoukko, otanta, otos ja näyte. Opinnäytepakki. Kajaanin ammattikorkeakoulu.