Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Seuranta

tekijä: Tanja Tuulikki Välisalo Viimeisin muutos tiistai 28. tammikuuta 2014, 19.38
Seuranta on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkittavasta kohteesta kootaan tietoa säännöllisesti ja toistuvasti tietyn ajanjakson ajan.

 

keha_ongelmanasettelu aineistonhank valmiit dokumentit tuotetut dokumentit kokonaistutkimus otanta harkinnanvarainen näyte arkistot ja kokoelmat havainnointi kertomukset haastattelut kyselyt kokeet seuranta

 

Seuranta voi tapahtua monella eri tavalla esimerkiksi havainnoimalla tai haastattelemalla kohdetta. Seuranta voi olla myös sähköistä, kun tutkimuskohteesta voidaan saada tietoa internetin välityksellä. Digitaalinen viestintä on avannut uusia mahdollisuuksia seurantojen toteuttamiseen.

Longitudinal study. Wikipedia, the free encyclopedia.

Longitudinal FAQs. Institute for Social and Economic Research (ISER).The University of Essex.