Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Muutoksenhaku

tekijä: erkkia — Viimeisin muutos torstai 01. huhtikuuta 2010, 18.37

 

Muutosta julkisuuslakia soveltaneen viranomaisen toiminnalle voidaan hakea kahdella perusteella. Tietopyynnön tehnyt voi hakea muutosta päätökseen, jossa viranomainen on kieltäytynyt luovuttamasta pyydettyä asiakirjaa tai ei ole antanut siitä tietoja. (Viranomaisen tekemän) valituksen kohteena voi olla myös myönteinen luovutuspäätös jos sen voidaan katsoa loukkaavan jonkun oikeuksia tai aiheuttavan vahinkoa (esimerkiksi yksityisyyden suojalle tai liikesalaisuudelle). Valituskelpoinen päätös voi koskea myös toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Mahdollinen viranomaisen ilmoitus asiakirjan puuttumisesta ei ole tässä mielessä valituskelpoinen päätös.

Ensi vaiheessa kielteinen päätös voidaan saattaa ratkaistavaksi viranomaisen sisäisenä oikaisuna asiakirjan haltijalle. Päätösvaltainen viranomainen tämäntapaisessa tilanteessa voi olla esimerkiksi ministeriön osastopäällikkö, kansliapäällikkö, ministeri, neuvottelukunta, kunnallinen lautakunta tai kunnanhallitus. Asian ratkaisemiseksi on selvitettävä tietopyynnön sisältö ja arvioitava kieltäytymisen perusteet. Viranomaisen kielteiseen päätökseen on liitettävä valitusoikeus.

Viranomaisen ratkaisu voidaan saattaa uudelleen arvioitavaksi joko alueellisessa hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuteen voidaan valittaa valtionneuvoston alaisen paikallisen tai alueellisen viranomaisen, kunnan viranomaisen, käräjä- tai hovioikeuden, työryhmän tai muun julkista valtaa käyttävän tahon päätöksestä. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen voidaan valittaa hallinto-oikeuden tai korkeimman oikeuden päätöksestä tai suoraan valtioneuvoston, ministeriön, eduskunnan viraston, Suomen Pankin tai Kelan tekemästä päätöksestä.

Valitusperusteena lain soveltamisen suhteen voi olla toimivallan ylitys, virheellinen lain soveltaminen, hallinto-oikeudellisten periaatteiden vastainen harkintavalan käyttö tai menettelyvirhe. Tietopyynnön arvioinnin suhteen voidaan valittaa virheellisestä asiakirjan tai salassapidon vahinkoedellytysten tulkinnasta tai harkintavallan syrjivästä käytöstä. Valitusaika on 30 vuorokautta. Samasta asiakirjasta on kuitenkin mahdollista tehdä uusi pyyntö, eikä viranomaisen kielteinen päätös ei estä saman asian uutta käsittelyä, jos esimerkiksi tiedonpyytäjällä on esittää paremmat perustelut tulkinnanvaraisessa tilanteessa.