Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Jyväskylän yliopiston Koppa

HUOM! Kopan käyttö päättyy 31.7.2024! Lue lisää.


Navigation

Kati Vasalampi (KLA)

tekijä: Ursula Anu Maria Kaari Viimeisin muutos keskiviikko 25. lokakuuta 2023, 09.48

Aiheet:

1. Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin -hankkeen tarkoituksena on etsiä syitä heikolle kouluviihtyvyydelle ja koulutuksen keskeyttämiselle seuraamalla noin 3600 toisella asteella opiskelevaa nuorta ja heidän koulutussuunnitelmiaan, motivaatiotaan ja hyvinvointiaan. Hankkeen pohjana on Alkuportaat-seurantatutkimus, jossa tutkittavia on seurattu vuosittain esiopetusvuodesta yhdeksännelle luokalle. Hankkeeseen osallistuvien nuorten taitojen edistymisestä, motivaatiosta, hyvinvoinnista, oppimisvaikeuksista, ongelmakäyttäytymisestä, toverisuhteista ja perhetaustasta on siis olemassa laajalti tietoa koko koulu-uran ajalta. Pitkittäistutkimustieto on yhdistetty rekisteritietoon koulutuksen keskeytymisestä sekä Kelan tietokantaan. Osa tutkittavista on myös haastateltu 23-vuotiaina ja heiltä on kysytty mitkä ovat olleet suurimpia haasteita /tukeneet parhaiten heidän koulupolkuaan. Opiskelijat saavat käyttöönsä valmiin tutkimusaineiston.

Koska aineisto on laaja, siitä voi tutkia monien asioiden välisiä yhteyksiä. Aineistoa analysoidaan on pääosin määrällisin menetelmin, mutta 23-vuotiaana toteutettuja haastatteluita analysoidaan laadullisin menetelmin tai niissä yhdistetään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Valmistuneita pro graduja ja muista julkaisua esitellään hankkeen nettisivuilla: www.jyu.fi/koulupolku

Ohjaajat: Kati Vasalampi, kati.vasalampi@jyu.fi

Aloitusaika: Kevät 2024

Ohjattavien töiden määrä: 10

Mille KLAn ja OKLn tutkimuksen painopistealueelle tutkimuksesi sijoittuu:

  • Koulutus, opetus ja interventiot
  • Lapsuus ja perhe
  • Oppiminen, oppimisen vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät

Seminaariryhmän toteutusmuoto:

  • Hybridi

Olen tavattavissa 27.10. klo 9.30-11 Zoomissa: https://jyufi.zoom.us/j/64135605717